Politisk vold og partnervold

Øyunn Holen Om forfatteren
Artikkel

En studie fra okkupert Palestina viser at politisk vold er assosiert med vold fra mann til kvinne i parforhold.

3 510 gifte kvinner svarte på spørreskjema om deres mann hadde utøvd psykologisk, fysisk eller seksuell vold mot dem i løpet av 2005, og om han hadde vært utsatt for direkte eller indirekte politisk vold fra israelske okkupasjonsmyndigheter i samme periode (1).

37 % av kvinnene rapporterte om psykologisk vold fra partner, 15 % fysisk vold og 11 % seksuell vold. 8 % av kvinnene rapporterte at mannen hadde vært utsatt for direkte politisk vold og 20 % rapporterte om indirekte politisk vold.

Der mannen hadde blitt utsatt for politisk vold i direkte kontakt med israelske myndigheter i form av fornærmelse, fengsling, varetekt, blitt slått, skadet eller hadde måttet flykte, hadde kvinnene 47 % høyere odds for å rapportere om psykologisk vold fra sin partner, 89 % høyere odds for fysisk vold og 123 % høyere odds for seksuell vold, i forhold til andre kvinner.

Kvinnene til menn som hadde vært utsatt for indirekte politisk vold, definert som tilsvarende opplevelse hos en i nær familie, drap på familiemedlem eller ødeleggelse av huset, hadde 61 % høyere odds for fysisk vold fra partner og 97 % høyere odds for seksuell vold, i forhold til kvinner som ikke rapporterte om noen form for politisk vold. Rapportert psykologisk vold var ikke assosiert med eksponering for indirekte politisk vold hos mannen.

Kvinner som rapporterte at husholdningen var blitt økonomisk rammet av tiltak fra israelske myndigheter, hadde 40 % høyere odds for å rapportere om psykologisk vold, 51 % høyere odds for fysisk vold og 55 % høyere odds for seksuell vold fra partner.

Det er behov for ytterligere studier for å kartlegge mulige mekanismer som leder fra politisk vold til vold overfor partner.

Anbefalte artikler