Oppdatert lærebok i ortopedi

Jonas Fevang Om forfatteren
Artikkel

Sneppen, O

Bünger, C

Hvid, I 

Ortopædisk kirurgi

7. utg. 688 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag Danmark, 2010. Pris DKK 879

ISBN 978-87-7749-504-5

Den danske læreboken Ortopædisk kirurgi kommer ut for 7. gang og markerer med dette sitt 25-årsjubileum. Boken er revidert og oppdatert på de aller fleste områdene. Målgruppen er først og fremst medisinstudenter eller, som forfatterne selv uttrykker det: «studerende inden for det sundhedsvidenskabelige område». Den dekker meget godt de moderne ortopediske behandlingsprinsippene på en kortfattet, men likevel fullstendig måte. Dette er en basal innføring i diagnostisk metodikk, generelle behandlingsprinsipper, generell traumatologi og allmenn ortopedi. Til tross for de beskjedne 688 sidene, dekkes alle vesentlige temaer. Forfatterne makter å formidle ortopedisk diagnostikk og behandling på en lettfattelig måte.

Teksten er velskrevet, på dansk, og således lett å forstå for norske lesere. Den har svært gode og gjennomtenkte bilder og illustrasjoner (over 900), og kvaliteten på papir og innbinding er god. Jeg anbefaler boken på det varmeste til medisinstudenter, allmennpraktikere og andre innen helsefag som arbeider med ortopediske problemstillinger, med behov for et kortfattet og godt oppslagsverk innen moderne ortopedisk kirurgi.

Anbefalte artikler