Klassisk lærebok i embryologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sadler, TW.

  Langmans embryologi

  498 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2010. Pris DKK 575

  ISBN 978-87-628-0939-0

  Dette er en oversettelse, til dansk, av den nyeste utgaven av den klassiske Langman’s Medical Embryology (1). Forfatteren konsentrerer seg om de viktigste og mest relevante kliniske aspektene av embryologi. Målet er å formidle en forståelse for prinsippene i fosterets utvikling, som kan anvendes i diagnose, behandling og forebygging av medfødte misdannelser.

  Målgruppen er alle som er interessert i menneskets embryologi og tidlig utvikling av organer, men først og fremst medisinstudenter.

  Boken består av to hoveddeler, generell embryologi med syv kapitler, og spesiell embryologi med 13 kapitler. I kapittel 1 innleder man med gamle og nye forskningsområder og introduserer grunnleggende prinsipper av molekylær regulering og signalprosesser. I de andre kapitlene beskriver man temaene med klassisk anatomisk embryologi, molekylære embryologiske aspekter, klinisk relevans (fremhevet i blå tekstbokser) med patologiske anatomiske aspekter, et sammendrag, og til slutt studentoppgaver (i gule tekstbokser) som oppfordrer til reflektert gjengivelse av pensumet. Bildematerialet er omfattende og består av mikroskopiske bilder av embryoer og organer under utvikling, fargelagte tegninger som til dels gir et tredimensjonalt inntrykk av embryonale prosesser, noen tabeller og bilder av individer med medfødte utviklingsavvik.

  Det at embryologien blir gjort mer levende og virkelig ved å sammenlikne med klinikken, er viktig. Ser man nøye på innholdet i klinikkavsnittene, oppdager man flere unøyaktigheter. Tre eksempler på dette er «Robin-syndromet» på side 361, her burde ikke begrepet «syndrom» bli brukt, men heller «Pierre Robin sekvens». På side 363 blir det unøyaktig når det står om dårlig prognose ved omtale av DiGeorges syndrom. Likedan på side 410, hvor man beskriver utvikling av holoprosencephali med at øyne og laterale hjerneventrikler «vokser sammen». Den korrekte embryologiske forklaringen er at telencephalon og sulcus opticus ikke deles under utviklingen. Likevel er klinikkdelen verdifull og forbedrer forståelsen for pato-embryologien.

  For tiden bruker man flere engelske embryologilærebøker på norske universiteter, og Langmans Medical Embryology er en av dem. En dansk oversettelse vil sannsynligvis gjøre det enklere for norske studenter å tilegne seg fagstoff fra et vanskelig fagfelt. Langmans embryologi er noe kortere enn andre sammenliknbare embryologilærebøker, men dette går ikke på bekostning av essensielt lærestoff. Med mindre man ønsker å fordype seg spesielt i embryologien, er Langman velegnet for den studerende. Den gir en grundig oversikt over alle viktige embryologiske prosesser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media