Godt om allergi og astma

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hedlin, G

  Larsson, K.

  Allergi och astma

  480 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 572

  ISBN 978-91-44-02996-2

  Astma og allergi er utbredte tilstander som de fleste klinikere vil møte i sitt arbeid, både i allmennpraksis, pediatri, øre-nese-hals-sykdommer, øyemedisin, dermatologi, lungemedisin, arbeidsmedisin og allergologi. Allergi och astma er i så måte en ambisiøs bok. Den henvender seg både til medisinstudenter og spesialistkandidater innen de ovennevnte fag, med mål om å tilføre ny og oppdatert kunnskap på flere forskjellige nivåer og fra ulike perspektiver. Imponerende nok synes jeg forfatterne i stor grad lykkes med dette. De 27 kapitlene er relativt korte, etterfulgt av appendikser med bilder/illustrasjoner, anvendbare spørreskjemaer/undersøkelsesskjemaer, oversikt over allergener tilgjengelig for analyser, referanseverdier for lungefunksjonsmålinger og ekshalerte NO-verdier, i tillegg til et godt oppslagsregister.

  Innledningsvis diskuterer man definisjoner og epidemiologiske trender ved astma og allergi de siste årene. Deretter vises det til oppdatert forskning med hensyn til allergisk patofysiologi, basal immunologi, cellebiologi og allergenbiologi, samt forholdet mellom arv og genetikk i utvikling av allergiske tilstander. Videre følger flere kapitler som omhandler både innendørs og utendørs miljøfaktorer og betydningen av eksponering i forhold til sykdomsutvikling i forskjellige faser av livet. Dette etterfølges av praktiske og detaljerte kapitler om forskjellige undersøkelsesmetoder, utfordringer ved klinisk diagnostikk og differensialdiagnoser hos barn og voksne som presenterer allergiske symptomer fra luftveier, hud, øye, nese og/eller mage-tarm-systemet. Når det gjelder behandling, presenteres både standardregimene og nyere immunmodulerende medikamenter. Avslutningsvis diskuterer man astma og allergi i lys av arbeidsmedisin og yrkesveiledning.

  Her har altså forfatterne lykkes med å gå i dybden, samtidig som de beholder bredden i astma- og allergifeltet. Teksten er lettlest og ofte supplert med forklarende figurer og tabeller. Studiene gjenspeiler nordiske forhold, og forfatterne drøfter vanlige og mer sjeldne kliniske tilstander. Selv om boken nok i første omgang er rettet mot studenter eller blivende spesialister, tror jeg den også kan være til glede for mange som allerede er godt etablert i faget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media