God nybegynnerbok i lommeformat

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Corbridge, R

  Steveton, N.

  Oxford handbook of ENT and head and neck surgery

  2. utg. 420 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 28

  ISBN 978-0-19-955079-1

  Dette er andre utgave av boken om øre-nese-hals-sykdommer og hode-hals-kirurgi, i serien «handbooks» fra Oxford Medical Publications. Målgruppen er først og fremst leger som er i starten av sin spesialisering i øre-nese-hals-sykdommer. Forfatterne dekker de viktigste aspektene innen spesialiteten. De gir en god beskrivelse av den kliniske undersøkelsen, inklusive bruk av moderne optisk utstyr. Man finner en kortfattet og grei beskrivelse av de prosedyrene og operative inngrepene som en lege under opplæring, allerede første dag, kommer i kontakt med. Til tross for sin tradisjonelle oppbygging blir boken med gode differensialdiagnostiske skjema også problembasert. Ettersom infeksjonssykdommer og hørsels- og svimmelhetsproblematikk utgjør en vesentlig del av allmennlegers daglige virksomhet, er dette meget nyttig også for dem. Nytt i denne utgaven er egne kapitler om hiv/aids-manifestasjoner i øvre luftveier og svelg, søvnforstyrrelser, de vanligste medikamentene samt øre-nese-hals-sykdommer hos barn. Dette er den første boken ferske øre-nese-hals-leger bør anskaffe seg. Jeg tror også at studenter som ønsker en rask og lettlest, samlet oversikt, samt en siste repetisjon før eksamen, vil ha stor nytte av den.

  Jeg har ikke funnet noe som i vesentlig grad avviker fra vår daglige praksis innen diagnostikk og behandling. Illustrasjonene er gode, selv om det kanskje burde vært noen flere. Spesielt prisverdig er det at forfatterne har tatt med et kapittel om legeetikk, i denne utgaven vil det si om hvordan man skal informere pasienter og deres pårørende. Dette er informasjon som mangler i de fleste lærebøker.

  Boken kan leses fra perm til perm, men den er ment som oppslagsbok i det daglige arbeidet. Innbindingen burde derfor ha vært litt kraftigere. Undertegnede kan istemme med anmeldelsen gjort av The Royal College of Surgeons: «an excellent book» som blir «wholeheartedly recommended». Den er et must for lommen i legefrakken hos alle nybegynnere i faget, og den bør også stå i bokhyllen ved alle landets legekontor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media