Tungvint rekvisisjonspraksis for pasientreiser

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Det bør foretas justeringer av den nye ordningen med rekvisisjonspraksis for pasientreiser.

God stemning på årsmøtet i Finnmark. Her Geir Riise og Anne Grethe Olsen. Foto Finnmark legeforening

Det sa lederen av Finnmark legeforening, Anne Grethe Olsen, under lokalforeningens årsmøte.

– Bakgrunnen for at dette temaet ble satt på dagsordenen, var at det har kommet mange klager både fra allmennleger og pasienter på at den nye ordningen, som ble innført fra 1.1. 2010, er svært tungvint både for allmennlegekontorene og for pasientene. Dersom den nye rekvisisjonspraksisen skal bli vellykket både for pasientene, Helse Finnmark og rekvirerende leger, forutsetter vi at det må foretas noen justeringer av ordningen, sier Olsen. Finnmark legeforening har derfor gått ut med en årsmøteuttalelse hvor de foreslår en del justeringer av ordningen.

Justeringer må til

– Vi foreslår blant annet at pasienter med vedvarende behov og som alltid må bruke spesialtransport ved legebesøk, må kunne få en permanent tillatelse til dette fra sin fastlege. Denne tillatelsen må også kunne inneholde bekreftelse på om ledsager er nødvendig. Det er også viktig at pasienter som har behov for spesialtransport for å komme til fastlegen sin, og som ikke kommer inn i førstnevnte gruppe, må kunne få godkjent reisen til fastlegen ved attestasjon fra fastlegen etter gjennomført reise, sier Olsen.

– Videre mener vi at pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten må få reiserekvisisjon tilsendt sammen med bekreftelsen på time, med mindre det dreier seg om en førstegangskonsultasjon. Dersom rekvisisjonen må endres, må det opplyses hvilken kontaktperson og hvilket telefonnummer pasienten kan ringe i helseforetaket, for å få endringen gjort på en enkel måte. Dessuten må de nye elektroniske reiserekvisisjonene være enkle å fylle ut og ikke mer tidkrevende enn papirrekvisisjonene, som vi bruker i dag, sier Anne Grethe Olsen.

En viktig møteplass

– Jeg var imponert over engasjementet som Finnmark legeforening legger ned i å mobilisere medlemmene til å ta del i foreningens arbeid. Det er en styrke når 20 % av medlemmene møter på årsmøtet og tar aktivt del, sier generalsekretær Geir Riise som holdt foredrag om samhandling og ledelse på årsmøtet.

– Årsmøtet i Finnmark Legeforening er en viktig møteplass både faglig og sosialt for medlemmer og tillitsvalgte. Det er viktig for foreningen at vi har slike gode møteplasser. Det er mangfoldet og engasjementet i foreningen som gir oss styrke. Våre medlemmer skal oppleve at Legeforeningen er viktig for god faglig yrkesutøvelse og aktraktive lokalforeninger bidrar godt til det, sa generalsekretæren.

Når det gjaldt samhandling og ledelse kom generalsekretæren inn på at helsevesenet er en kompetansevirksomhet hvor det er viktig å bruke og utvikle kompetanse. Vi trenger ledere og arbeidsgivere som ser og verdsetter den jobben vi hver dag gjør til pasientens beste. Vi blir begeistret når vi kan tilby god kvalitet i behandlingen, når vi mestrer de teknikker vi øver på og når vi lykkes i pasientmøtene. Begeistringen blir mindre når kompetanse ikke oppleves å bli brukt og verdsatt, når vi har lav innflytelse og når arbeidsmiljøet blir en salderingspost, avsluttet Riise.

Anbefalte artikler