Torunn Janbu fikk viktig verv

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Torunn Janbu, Legeforeningens president, er valgt til leder av Verdens legeforenings (WMA) medisinske etikkomité (Medical Ethics Committee).

Torunn Janbu. Foto Marc Cabot

Hun ble enstemmig valgt på et rådsmøte i Verdens legeforening (WMA) i Evian i Frankrike i slutten av mai. Janbu etterfølger Jens Winther Jensen fra Danmark.

– Medisinsk etikk er kjerneområdet i WMA, og foreningens Helsinkideklarasjon er en hjørnesten på det forskningsetiske området. Jeg ser frem til å jobbe med medisinsk etikk i en så engasjert og innflytelsesrik organisasjon, sier Torunn Janbu.

Janbu har vært president i Den norske legeforening siden 2005. Av internasjonale verv har hun blant annet vært leder for den Europeiske legeforenings (CPME) etikkomité.

Anbefalte artikler