Rekruttering av allmennleger er viktig

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det må rekrutteres leger til allmennmedisinske offentlige oppgaver, især sykehjem, mener Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

Trond Egil Hansen (i midten) i samtale med landsrådsdelegater. Foto Ellen Juul Andersen

– For å rekruttere leger som ønsker å bli gode fastleger, må økonomien være god nok til at nyutdannede leger ønsker å starte et karriereløp som fastlege og ønsker å bli værende, sa Hansen til landsrådsmøtet på Lillehammer i slutten av april. – Et viktig formål med fremtidens finansiering må være å legge til rette for volumøkning i fastlegeordningen, sa han.

– Få legestudenter sier de har lyst til å bli sykehjemsleger. Et fagområde som løser sine bemanningsutfordringer med pålegg/beordring, kan aldri få anseelse, understreket Hansen, som viste til at pålegg er et sterkt signal om at myndighetene ikke tror at noen vil søke seg til fagområdet frivillig.

– Helsedirektoratets forslag om «nybyrjarstillingar» til erstatning for turnustjenesten er utfordrende, fremholdt Hansen. Heretter skal det opprettes det antall stillinger helsevesenet har behov for, og plassene skal ikke lenger fordeles etter loddtrekning. Nå skal det søkes på stillingene.

– Dagens ordning har havarert på grunn av kapasitetsproblemene. Noe må gjøres, forandring må til. Men skal løsningen være så enkel for myndighetene at de ikke lenger tar noe ansvar for kapasitetsproblemet, men privatiserer problemet og lar det bli den enkelte nyutdannede medsiner sitt problem alene? spurte Hansen og viste til at Helsedirektoratets begrunnelse for forslaget står i klartekst: «Ordninga vil truleg vere langt billigare enn alternative måtar å styrke legetenesta i kommunane på».

Pensjoner gir utfordringer

– Et viktig tema for Normaltarifforhandingene må bli de utgiftsøkningene vi er påført gjennom diverse myndighetsbeslutninger. Det gjelder IKT-utgifter, utgifter til ansattes pensjoner, utgifter til bedriftshelsetjeneste og HMS-opplæring, sa Hansen. – Endringer i vedtektene for Syke- og pensjonsordningen for leger (SOP), viser et behov for store private avsetninger til egne pensjoner for å kunne få en anstendig pensjon når den tid kommer, mente han.

Anbefalte artikler