Bredt internasjonalt engasjement i Legeforeningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har et bredt internasjonalt engasjement både gjennom Verdens legeforening (WMA) og Den europeiske legeforening (CPME).

  I Legeforeningens tidsskrift nr 9 i år tar Svein Aasten Dommerud opp et svært akuelt tema: Legeforeningens engasjement i konflikter og katastrofer (1). Han etterlyser blant annet Legeforeningens engasjement i jordskjelvkatastrofen på Haiti og i Mads Gilberts og Erik Fosses utspill i 2009. Vi antar at dette siste gjelder krigen i Gaza.

  Av aktuelle saker som det nå arbeides med i WMA og CPME er blant annet ulikheter i helse mellom rike og fattige land og Tokyodeklarasjonen om tortur. Dette er saker som favner videre enn egne profesjonsinteresser.

  I tillegg har Legeforeningen tre utvalg som arbeider med internasjonale spørsmål. Utvalg for internasjonal helse er blant annet engasjert i etisk rekruttering av helsepersonell og prøver å legge et bedre grunnlag for at norske leger skal kunne tjenestegjøre i utlandet. Utvalg for menneskerettigheter er engasjert i prosjekter i Kina, Tyrkia og på Balkan og utvalg for klima og helse er nylig opprettet og skal arbeide med hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for helse.

  Legeforeningen har også tatt initiativ til en samordning med de andre nordiske landene om utspill ved internasjonale konflikter og katastrofer slik det ble gjort ved krigen i Gaza. Da sendte de nordiske landene ut en felles uttalelse om beskyttelse av sivile i krig og at helsepersonell ikke må bli hindret i å hjelpe. På nettsidene ble det også publisert et opprop fra norske leger om krigen i Gaza. Legeforeningen endret også programmet for ledermøte for tillitsvalgte som ble holdt like etter at Fosse og Gilbert kom hjem slik at begge kunne fortelle om sine opplevelser fra Gaza. Legeforeningen ble også takket i forordet til Mads Gilbert og Erik Fosses bok Øyne i Gaza (2).

  Helse og internasjonalt engasjement er et stort og omfattende felt, og Legeforeningen må gjøre noen prioriteringer. Sentralstyret har drøftet Legeforeningens internasjonale virksomhet og ønsker å konsentrere denne om utvikling av profesjonen, helsepolitiske spørsmål, etikk og menneskerettigheter og utdanning.

  Legeforeningen vil gjerne styrke sitt internasjonale engasjement og er glad for alle innspill som kan gjøre oss bedre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media