Jorunn Kummen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jorunn Kummen

Jorunn Kummen
20.05.2010
Verdens helseorganisasjons (WHO) sjekkliste for trygg kirurgi er et hjelpemiddel for å redusere avvik fra etablerte prosedyrer ved kirurgiske inngrep og derav redusere skader og komplikasjoner...