Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Kvalitetsprisen til lungelege

Fra venstre: Fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem, prisvinner Christian von Plessen, seniorrådgiver i Helse Vest, Anne Grimstvedt Kvalvik, og styreleder Oddvard Nilsen. Foto Bjørn Erik Larsen

Overlege Christian von Plessen (f. 1965) er tildelt Helse Vests kvalitetspris for 2010 for sitt mangeårige arbeid for kvalitetsforbedring ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

von Plessen har ledet flere kliniske forbedringsprosjekter, et logistikkprosjekt og et prosjekt for systemutvikling ved Haukeland, og er en mye brukt foredragsholder. Han har også opprettet et klinisk mikrosystem for lindrende behandling for pasienter med lungekreft, heter det i begrunnelsen.

von Plessen er spesialist i generell indremedisin og i lungesykdommer. Han kommer opprinnelig fra Tyskland, men har arbeidet i Norge siden 2003. I 2008 disputerte han for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med en avhandling om kvalitetsforbedring av cellegiftbehandling for pasienter med lungekreft. Målet er å sørge for et system som bidrar til bedre helse for pasientene, skriver Helse Bergen.

Helse Vests kvalitetspris er på 100 000 kroner og et kunstverk.

KLPs arbeidsmiljøpris til Sykehuset i Vestfold

Patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold har fått KLPs arbeidsmiljøpris for helseforetak 2009. Med prosjektet «Mange bekker små gjør en stor å!» kan patologiavdelingen vise til produktivitetsøkning uten å øke budsjett og bemanning; de gjør det beste ut av rammene de har – og får til mye, heter det i begrunnelsen. Det er ifølge juryen summen av fysiske tilretteleggingstiltak og et stort fokus på å skape felles identitet og samhold som gjør at avdelingen lykkes. Et svært lavt sykefravær i 2008, på 2,43 %, er en god indikator. Nå belønnes de med prisen fra KLP på 100 000 kroner.

– Juryen får inntrykk av et mangfoldig, godt og kreativt arbeidsfellesskap utviklet ved bruk av enkle tiltak. Søknaden og DVD-en som juryen mottok gjenspeiler stor arbeidsglede og mye humor i en krevende og hektisk hverdag. Avdelingen er opptatt av forebyggende tiltak, HMS-rutiner og faglig utvikling, sier avdelingsleder Vibeke Os Bratlie i KLP.

Normann til internasjonal sykehusforening

Styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), Erik K. Normann (f. 1956), er innvalgt i Den internasjonale sykehusforeningen (International Hospital Federation, IHF). Foreningen har medlemmer i over 100 land og NSH representerer det norske medlemskapet. Tidligere styreledere i NSH, Maj-Len Sundin og Lars Lien, har begge vært medlemmer av The Governing Council som består av 15 medlemmer. Normann, som gikk av som direktør ved Akershus universitetssykehus høsten 2009, ble innvalgt på den 36. World Hospital Congress i Rio de Janeiro, Brasil.

Anbefalte artikler