Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Kongens gull til Geirmund Skeie

Geirmund Skeie. Foto NST

Geirmund Skeie (f. 1947) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Skeie, som gikk av med pensjon i 2009, har jobbet for og med mennesker med psykisk utviklingshemning i mer enn 30 år. Han var områdeoverlege i HVPU og har senere fortsatt i tilsvarende funksjoner under de skiftende organisasjonsformer denne tjenesten har hatt, heter det fra Sykehuset Innlandet. Han avsluttet som seksjonsoverlege i Voksenseksjonen ved Habiliteringstjenesten i Hedmark.

Skeie har hatt en sentral posisjon innen sitt fagfelt også nasjonalt. Han nyter stor respekt for sitt virke og er av dem som har bidratt til at det i dag finnes en spesialisthelsetjeneste for mennesker med psykisk utviklingshemning. Skeie har vært medlem av spesialistkomiteen for psykiatri, og var blant annet medlem av rettsikkerhetsutvalget som i 1990 – 91 utarbeidet NOU 1991: 20 Rettsikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemning. Han var også med på å stifte Medisinsk forening for intellektuell (psykisk) utviklingshemning og habilitering, en forening han var leder for i årene 1982 – 2009.

Fylkesmann i Hedmark Sylvia Brustad sa under overrekkelsen at Skeie har vært en foregangsmann som har betydd mye for mennesker med utviklingshemninger. Han har introdusert nye arbeidsmetoder, som brukermedvirkning, opplæring av helsepersonell og samhandling, og har deltatt i en rekke viktige utredninger og ekspertutvalg.

Telemedisingründer hedret med IT-pris

Steinar Pedersen. Foto NST

Grunnlegger av Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen (f. 1951), er tildelt IT-prisen fra Dataforeningen i Troms. Prisen gis til personer eller bedrifter som har gjort noe spesielt for å sette Troms på IT-kartet, har bidratt til å skape arbeidsplasser og til å eksportere kunnskapsbaserte produkter eller tjenester – og som gjerne har vært modige og kreative i prosessen, skriver telemed.no.

Steinar Pedersen har ifølge juryen gjort et unikt og dristig arbeid med å bygge opp et sterkt telemedisinmiljø i Tromsø, og han har i stor grad vært forut for sin tid. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) er en avdeling under Universitetssykehuset Nord-Norge, og siden 1999 har senteret hatt status som nasjonalt kompetansesenter innen faget telemedisin. NST er også Verdens helseorganisasjons første og eneste samarbeidssenter for telemedisin.

Anbefalte artikler