Les mer om ...

Artikkel

Fortsatt fallende insidens av hjerteinfarkt

Antall utskrivninger fra sykehus med diagnosen hjerteinfarkt steg betydelig etter 2000. Økningen skyldes nye diagnosekriterier og at mange pasienter overflyttes til annet sykehus for å få gjennomført perkutan koronar intervensjon. Justert for disse forholdene var forekomsten av hjerteinfarkt blant personer under 80 år fortsatt fallende etter 2000.

Hjerteinfarkt i Norge 1991 – 2007

MR ved skafoidfraktur

Skafoidfraktur er ofte ikke synlig på røntgenbilder. Det er derfor vanlig å gipse på klinisk mistanke. Tidlig MR-undersøkelse ved mistanke om skafoidfraktur gir kortere tid med gips for pasienter uten fraktur, men fører sannsynligvis til en viss overbehandling, spesielt hos barn. Dette viser en gjennomgang av journalene til dem som fikk tatt røntgen håndrot ved Oslo skadelegevakt.

Bruk av MR ved skafoidfraktur

Infeksjon ved langvarig spiralbruk

Kvinner som har hatt en og samme spiral i flere år, kan utvikle infeksjon med Actinomyces, en anaerob bakterie med lavgradig patogenisitet. Det kliniske bildet preges av granulomatøs betennelse, abscesser og fibroseutvikling. Uterine spiraler bør skiftes etter senest fem år og fjernes ved sikker menopause. Det er imidlertid ikke nødvendig å fjerne spiralen eller gi antibiotika ved påvisning av Actinomyces i cervix hos en symptomfri kvinne.

Aktinomykose som komplikasjon til spiralbruk

Bør dykkere screenes for åpent foramen ovale?

Åpent foramen ovale mellom høyre og venstre atrium er vanligere blant dykkere som har hatt trykkfallssyke enn hos andre dykkere, men noen sikker årsakssammenheng er ikke påvist. Nytteverdien av lukking av foramen ovale er ikke dokumentert. Dykkerleger i Bergen anbefaler derfor ikke screening for åpent foramen ovale hos dykkere.

Åpent foramen ovale og trykkfallssyke hos dykkere

Protoner mot kreft

Ved protonbehandling bestråles en kreftsvulst med protoner – tunge, ladede kjernepartikler med høy hastighet. Fordelen fremfor konvensjonell stråleterapi er at energien i større grad går med til å inaktivere kreftcellene slik at det blir mindre skade på omkringliggende vev. Protonbehandling foregår i flere land, men det er dyrt. Bør Norge ta i bruk protonterapi?

Protonterapi i Norge?

Anbefalte artikler