Ujevnt om angst

Ingvar Bjelland Om forfatteren
Artikkel

Moxnes, P.

Hva er angst

154 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 159

ISBN 978-82-15-01046-5

Denne utgivelsen er et bidrag til «hva er»-serien, som ifølge vaskeseddelen er «velskrevne introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekomne nye perspektiver».

De fire kapitlene tar for seg frisk angst, angstteorier, syk angst og til sist selvhjelp for angstmestring. Selv om forfatteren fremstår som fagmann, har han valgt å bruke seg selv som eksempel på hvor smertefull angsten kan oppleves og hvorfor den så lett kan føre til unnvikelse og slik legge begrensninger på livsutfoldelsen – men også hvilken sterk drivkraft angsten kan være for personlig vekst. Dette grepet gjør teksten levende, og leseren vil lett kunne identifisere seg med hvordan angsten påvirker oss, i alle fall den friske angsten. Dette er da også det perspektivet organisasjonspsykologen Moxnes har spesialisert seg på, både i sin undervisning og i tidligere bøker. Han ser på angsten som en form for intelligens, en drivkraft på veien mot økt mestring og utvikling, ikke bare som beskyttelse mot reelle farer. Ikke minst er han opptatt av forholdet mellom angst og trygghet, som han ikke ser på som motpoler: «Ekte trygghet er ikke fravær av angst, men angsttoleranse. Positiv angst er å gjøre det man er reddest for – hele tiden» og «Vi trenger både trygghet og angst. Trygghet for at vi skal tørre, angst for at vi skal endre».

Personlig blir også forfatteren når han deler sine betraktninger om hvordan angst blir sykeliggjort i dagens samfunn. Det minner imidlertid mer om skrivebordsfilosofi enn reell kjennskap til det han vurderer når han antyder at Sosial- og helsedirektoratet ønsker å øke forekomsten av angstlidelser for at helsevesenet skal «holde produktiviteten oppe» og når han konkluderer med at det psykiske helsevernet i Norge har utviklet seg til å skade folkehelsen. Innsatsen for å avstigmatisere psykiske lidelser i samfunnet nevner han ikke, ei heller opptrappingsplanen for psykisk helse. Forfatteren medgir da også at han ikke er på hjemmebane når han skal omtale «syk angst» og behandlingen av den. Men han erkjenner at noen mennesker faktisk har så sterk angst at de trenger profesjonell hjelp. Og bortsett fra enkelte sleivspark mot psykodynamisk forståelse og terapi samt medikamentell behandling holder beskrivelsen av ulike angstteorier, diagnosekategorier og aktuelle behandlingsformer et tilfredsstillende faglig mål.

Hva er angst gir en god faglig innføring i angst som fenomen, både den friske og den syke, men forfatterens manglende kjennskap til og forståelse av det psykiske helsevernet gir den et ujevnt preg. Derfor er det vanskelig å gi den sin ubetingede anbefaling, i hvert fall for begynneren.

Anbefalte artikler