Full alderspensjon uavhengig av inntekt

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Gjennom endringer i Lov om folketrygd og vedtatte statsbudsjetter, kan alle som har fylt, eller fyller, 67 år nå få full alderspensjon fra folketrygden

Rett til full alderspensjon gjelder fra måneden etter fylte 67 år uavhengig av videre arbeids- og inntektsforhold. For leger, som gjerne har høye poengtall i folketrygden, vil dette kunne utgjøre mer enn kr 300 000 i årlig størrelse i tillegg til ordinære inntekter.

De som fortsetter å arbeide vil ikke lenger få pensjonsytelsen avkortet i forhold til inntekt, verken lønnsinntekt eller næringsinntekt, men kan tjene ubegrenset ved siden av pensjonen. Sykehusleger eller andre offentlig ansatte leger, som fortsetter å arbeide fullt i sine arbeidstakerstillinger, vil imidlertid ikke ha rett til tjenestepensjon før de slutter helt eller delvis i disse stillingene.

Privatpraktiserende leger vil kunne få pensjon også fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ved siden av næringsinntekten, men må da ha satt frem krav om pensjon fra tidligere arbeidstakerstillinger, slik at oppsatte pensjonsrettigheter (for tidligere medlemmer av offentlige pensjonsordninger) og/eller fripoliser (fra tidligere private tjenestepensjonsordninger) er beregnet og kommer til utbetaling. Slike tjenestepensjoner skal sammen med pensjonen fra folketrygden inngå i samordningfradraget ved beregning av alderspensjon fra SOP.

For mer informasjon om pensjonsreformen, se www.nav.no

Anbefalte artikler