Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Smiseth fikk Hjerteprisen

Otto Smiseth. Foto Joachim Henriksen/Nasjonalforeningen for folkehelsen

Professor Otto Smiseth (f. 1949) er tildelt Nasjonalforeningens hjertepris for sine betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen.

Smiseth og hans team var først i verden med ny ultralydbasert diagnostikk av hjerteinfarkt og hjertesvikt, og i 2009 utga han den første internasjonale lærebok om diastolisk hjertesvikt, heter det fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Smiseth er ledende i verden i arbeidet med å finne behandling rettet spesielt mot denne diagnosen, og han er medlem i europeiske og internasjonale ekspertkomiteer som utarbeider retningslinjer innen feltet.

Otto Smiseth er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, professor og leder for Hjerte- og lungeklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø i 1983 med tidligere hjerteprisvinner Ole D. Mjøs som veileder. Han har jobbet i USA og Canada. I Norge har han vært tilknyttet både Ullevål og Aker sykehus før han kom til Rikshospitalet i 1993.

Hjertespesialisten har publisert rundt 150 vitenskapelige artikler med hovedvekt på eksperimentelle studier. Han så tidlig at denne type studier gir en unik mulighet til kartlegging av fysiologiske og patofysiologiske mekanismer som kan gi økt innsikt i årsakene til hjertesvikt.

Han fikk overrakt prisen av kong Harald i begynnelsen av februar. Den består av 100 000 kroner, et diplom og et kunstverk. Nasjonalforeningen, som i år markerer sitt 100-årsjubileum, deler i løpet av året ut 16 millioner kroner til hjerteforskning.

Livsvernprisen til ekteparet Husebø

Bettina og Stein Husebø. Foto Marit Hommedal

Bettina Husebø (f. 1959) og Stein Husebø (f. 1944) er tildelt Livsvernprisen 2010 for sitt utrettelige engasjement og arbeid for mennesker i livets siste fase. Prisen deles ut årlig av organisasjonen Menneskeverd, som arbeider for å verne om menneskelivet fra befruktningen til en naturlig død.

Bettina Husebø er postdoktorstipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og avdelingsoverlege ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Ektemannen Stein er avdelingsoverlege og leder av Verdighetssenteret ved samme sykehjem.

I begrunnelsen for tildelingen heter det at ekteparet gjennom mange år har løftet frem eldre og syke menneskers iboende verdighet og vært pådrivere for en kompetanseheving innen eldreomsorg. De har bygd opp kompetanse ved Verdighetssenteret og Bergen Røde Kors Sykehjem, som er blitt et unikt senter for forskning, undervisning av helsepersonell og god eldreomsorg i praksis. Årets prisvinnere fremmer kunnskap og kompetanse om aktiv livshjelp – som innebærer åpne, forberedende samtaler, omsorg og lindring av smerte og symptomer i livets sluttfase. De synliggjør alternativet til aktiv dødshjelp, heter det fra Menneskeverd.

Årets helseleder

Gjertrud Spillum. Foto NSH

Gjertrud Spillum (f. 1953) er kåret til Årets helseleder av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH). Spillum er tidligere divisjonsdirektør ved Ullevål servicesenter, nå nestleder ved Oslo sykehusservice ved Oslo universitetssykehus. Ullevål servicesenter/Oslo sykehusservice sørger for å dekke sykehusets behov for ikke-medisinske tjenester, som renhold, sentralkjøkken, portørvirksomhet og sykehusbarnehager. Hun er dermed øverste leder for en avdeling som er svært synlig dersom noe ikke fungerer. NSHs styre ga prisen til Spillum for å vise at godt tverrfaglig lederskap er viktig, ikke minst i støtte- og servicefunksjoner. Prisen består av 10 000 kroner, diplom og et kunstverk, og ble delt ut av styreleder i NSH Erik Normann og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anbefalte artikler