Notiser

Artikkel

Røykeavvenning og lungekreft

Røykeslutt før diagnosen innebærer at av alle de histologiske hovedtypene er risikoen for å utvikle primært lungekarsinom redusert. Engelske forskere har nå undersøkt om røykestopp etter lungekreftdiagnosen gir økt overlevelse (BMJ 2010; 340: b5569).

Ingen randomiserte studier ble funnet, men longitudinelle observasjonsstudier ble inkludert i metaanalysen. De fleste pasientene i studien fikk diagnosen i et tidlig stadium. Fortsatt røyking var forbundet med økt risiko for død av alle årsaker, for residiv og for utvikling av annen primærsvulst. Fordelene med å slutte å røyke synes i hovedsak å være redusert kreftutvikling, snarere enn mindre risiko for kardiorespiratorisk død. Resultatene antyder at røykeavvenning kan være gunstig for pasienter i tidlig stadium av lungekreft.

Hypogonadisme og alder

Reduksjon i testosteronnivåene med økende alder hos menn kan føre til liknende symptomer som ved hypogonadisme. Nå har italienske forskere sett på sammenhengen mellom slike symptomer og alder hos 1 647 menn med seksuell dysfunksjon (Int J Androl 2009; 32: 720–8).

I alle alderskvartiler var lavt testosteronnivå assosiert med større livvidde, høyere triglyseridnivåer og økt prevalens av metabolsk syndrom. Studien viste at for dem med seksuell dysfunksjon kan enkelte hypogonadismerelaterte symptomer være aldersspesifikke. Lave testosteronverdier var oftere assosiert med seksuell dysfunksjon hos de eldste mennene.

Vanskelig forebygging

Unge mennesker med hjerte- og karsykdom røyker mer, og det er flere med diabetes enn for 12 år siden (Lancet 2009; 373: 929–40). Det viser resultatene av den tredje EUROASPIRE-undersøkelsen, der man tar for seg forebygging av hjerte- og karsykdom i 22 land i Europa.

Det rutinemessige kliniske forebyggingsarbeidet er for dårlig. Kun en tredel av pasientene ble henvist til livsstilsprogrammer, og legene forskriver stadig mer legemidler til de rammede, mener forfatterne.

Progesteronbehandling og tvillingfødsel

Progesteronbehandling forebygger ikke for tidlig fødsel hos den som venter tvillinger. Det er konklusjonen i en randomisert studie som omfattet 500 kvinner som var gravide med to (Lancet 2009; 373: 2034–40). De ble randomisert til å få enten daglig vaginalt progesterongel (90 mg) eller placebogel i ti uker fra 24. svangerskapsuke.

Behandlingen reduserte ikke sannsynligheten for fødsel eller intrauterin død før 34. uke (24,7 % i progesterongruppen og 19,4 % i placebogruppen).

Anbefalte artikler