Flere tilfeller av dehydrering hos nyfødte

Erling Tjora Om forfatteren
Artikkel

Stadig flere nyfødte innlegges med alvorlig dehydrering. Det viser en ny studie fra Bergen.

Veiing kan avdekke for stor vektnedgang pga. dehydrering. Illustrasjonsfoto Colourbox

Flere rapporter har vist økt antall innleggelser av nyfødte med alvorlig dehydrering pga. sviktende amming. Denne studien viser for første gang en slik økning også i Norge. Tallene er hentet fra en populasjonsbasert retrospektiv studie ved Barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus (1).

For perioden 2002–08 registrerte vi ved journalgjennomgang alle fullbårne nyfødte under tre uker som ble reinnlagt fra hjemmet med vekttap ≥ 12 % av fødselsvekten. De ble sammenliknet med kontrollbarn fra barselavdelingene.

Av 37 321 barn som ble født i undersøkelsesperioden, ble 38 (1,0‰) identifisert. Det var en signifikant økning av antall innleggelser pga. dehydrering per år i perioden. Gjennomsnittlig liggetid i barselavdelingene gikk ned fra 3,5 døgn til 2,7 døgn i samme tidsrom. Median alder ved innleggelse var seks døgn, og vektnedgangen var da i gjennomsnitt 15,0 % av fødselsvekten. Samlet var mødrene til barna som ble reinnlagt, noe eldre enn mødrene til kontrollbarna. Dette var den eneste signifikante forskjellen mellom de to gruppene.

Undersøkelsen kan tyde på at kortere liggetid i barselperioden kan være en risikofaktor for utvikling av alvorlig dehydrering hos nyfødte.

Anbefalte artikler