Les mer om ...

Artikkel

Hivsmitte fra mor til barn kan forebygges

Ett av tre barn født av hivinfisert mor vil bli smittet uten forebyggende tiltak. Smitte kan forebygges med systematisk hivtesting av gravide, antiretroviral behandling av mor og barn og forløsning med keisersnitt. Slike forebyggende tiltak er ofte ikke tilgjengelig i Afrika sør for Sahara, der mesteparten av hivsmitte fra mor til barn skjer. Skal amming frarådes eller oppmuntres? Verdens helseorganisasjon anbefaler nå amming for hivinfiserte mødre i fattige land når antiretrovirale midler gis samtidig.

Positivt for hivpositive mødre

Et dilemma som ble tiet i hjel

Hivsmitte fra mor til barn – kan epidemien stoppes?

Hiv, amming og antiretrovirale medisiner

Usikre dødsattester

Registrert dødsårsak kan være feil ved om lag en femdel av dødsattestene etter 496 dødsfall ved Akerhus universitetssykehus i 2008. Dødsattester og sykehistorie ved død bør gås gjennom rutinemessig for å sikre gode tilbakemeldinger til klinikerne, særlig nå som antall obduksjoner har gått kraftig ned, ifølge forfatterne av studien.

Kvalitetssikring ved dødsfall i sykehus

Urindyppekultur

Bakteriekonsentrasjonen i urin kan bestemmes ved hjelp av dyppekultur, som også kan benyttes som transportmedium til laboratorium for sikker identifikasjon av bakterie og resistensmønster. Urindyppekultur kan anvendes ved kompliserte urinveisinfeksjoner og ved asymptomatisk bakteriuri hos gravide, men skal ikke brukes ved ukomplisert cystitt. Korrekt prøvetaking og håndtering av urinprøver er viktig.

Urindyppekultur i allmennpraksis

Legemidler mot multippel sklerose

Multippel sklerose debuterer oftest med gjentatte subakutte attakker med utfall fra sentralnervesystemet. Over tid vil stadig flere utvikle sekundær progredierende sykdom. Moderate til alvorlige attakker skal behandles med metylprednisolon. Ved gjentatte attakker er det aktuelt med forebyggende behandling med ulike immunmodulerende legemidler, hvorav noen kan administreres av pasienten selv – med tett oppfølging av spesialopplært sykepleier og nevrolog.

Medikamentell behandling av multippel sklerose

Risiko ved anestesi

Alvorlige komplikasjoner ved anestesi er sjeldent, og risikoen er avhengig av pasientens helsetilstand forut for operasjonen. Barn under ett år har høyere forekomst av alvorlige komplikasjoner enn større barn og voksne. Komplikasjoner er særlig knyttet til luftveier og sirkulasjon.

Anafylaksi under anestesi skyldes hyppigst muskelrelakserende medikamenter. Tidlig behandling med adrenalin, væske og ekstra oksygen kan være avgjørende for overlevelse uten men. Pasienter med alvorlige anafylaksireaksjoner bør utredes.

Risiko ved anestesi

Anafylaksi under anestesi

Hvordan oppnå fri luftvei?

Anbefalte artikler