Med dr. House i lommen

Arne Westgaard Om forfatteren
Artikkel

Raftery, AT

Lim, E

Ostor, AJK.

Churchill’s pocketbook of differential diagnosis

3. utg. 596 s, tab. Churchill’s Pocketbooks. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2009. Pris GBP 23

ISBN 978-0-7020-3222-6

I denne håndboken i differensialdiagnostikk er det 105 separate kapitler for kliniske problemstillinger som magesmerter, ryggsmerter, kul i brystet, brystsmerter, koma, forvirring, forstoppelse, svimmelhet, fotsår, utslett, feber, kløe, synkope, tørste, tremor, utflod, kjevesmerter, rødt øye … Listen er lang og dekker svært mange av de symptomdiagnoser man står overfor i en klinisk hverdag. I tillegg er det en separat seksjon med 14 biokjemiske problemstillinger, som hyponatremi, hyperkalemi mv., samt en egen seksjon for hematologiske tilstander som anemi og leukopeni.

Håndboken skiller seg fra metode- og prosedyrebøkene ved at man har tatt utgangspunkt i symptomer og utredning fremfor å komme med spesifikke behandlingsanbefalinger for hver enkelt diagnose. Den er nyttig som veiledning i klinisk resonnering à la dr. House (fra den populære fjernsynsserien) og kan gjøre yngre leger i stand til å imponere kolleger og overordnede med fornuftige kliniske resonnementer og gode forslag til videre utredning og diagnostikk. For erfarne leger er dette morsom lesing og nyttig repetisjon i differensialdiagnostikk rundt et stort antall kliniske problemstillinger. Metodebøkene vil selvsagt fortsatt behøves når diagnosen er stilt og man er usikker på hvordan behandlingen skal gjennomføres.

Den er i slitesterk plastinnbinding og passe stor for frakkelommen, men kan gjerne også få plass i bokhyllen på vaktrommet der sykepleiere vil kunne glede seg over den. Det grafiske oppsettet er delikat, med punktvis oppstilling av differensialdiagnosene påført fargekoder for å angi sannsynligheten (prevalensen) av hver diagnose gitt den kliniske problemstillingen. Det er ingen bilder eller illustrasjoner, men det savnes heller ikke. Kapitlene er inndelt i underkapitler for anamneseopptak, klinisk undersøkelse og videre undersøkelser. Språket er godt og teksten kortfattet, men instruktiv. De faglige anbefalingene er oppdaterte og i tråd med norske forhold (det kan nevnes at britene holder fast ved måling av protrombintid fremfor INR-nivå, men det skjemmer lite i en ellers praktfull håndbok i differensialdiagnostikk). Til sist i hvert kapittel er et tips om forhold man bør være spesielt oppmerksom på.

Enkelte kapitler savnes, for eksempel et om krampeanfall, som riktignok nevnes under svimmelhet og synkope, men som kunne vært diskutert i et selvstendig kapittel. Den viktigste innvendingen er nok at stikkordregisteret kunne vært fyldigere, med separate oppføringer for alle symptomer som nevnes i hvert av kapitlene. For eksempel nevnes ikke flushing i stikkordregisteret, mens dette helt adekvat nevnes under Sweating abnormalities og Diarrhoea som symptom på karsinoid syndrom. Andre nøkkelord som burde vært separate oppslagsord i stikkordregisteret, er «fever», «fatigue» og «nose bleed». Riktignok finner man i stikkordregisteret «pyrexia», «tiredness» og «epistaxis» (sistnevnte med henvisning til kapitlene Haematemesis og Haemoptysis), men leseren burde slippe å lete med lys og lykte for å finne frem til der disse tilstandene diskuteres.

Omfanget av en slik utgivelse må selvsagt begrenses for at den skal få plass i en frakkelomme. Etter min mening har forfatterne lyktes i å lage en hendig lommeveiledning i klinisk tenkning og differensialdiagnostikk, og den anbefales på det varmeste.

Anbefalte artikler