Mange slags svimling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Goplen, FK.

  Svimmelhet

  Diagnostikk og behandling. 72 s, tab, ill. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer, 2009. Pris gratis (kan lastes ned fra Internett)

  ISBN 978-82-991877-7-0

  «Svimmelhet er som skogsopp,» skriver Frederik Goplen i forordet til denne 70 siders minilæreboken. Det finnes altså mange varianter, og de kan være vanskelige å skille fra hverandre. Man bør kjenne de vanligste typene, men også kunne plukke ut de farlige.

  Goplen arbeider ved Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer, Haukeland universitetssykehus. Senteret tar imot pasienter til svimmelhetsutredning og driver også aktiv pasientinformasjon. Senterets brosyreserie (www.helse-bergen.no/avd/vestibulaeresykdommer/pasientinfo/brosjyrer/Brosjyrer.htm) er et glanseksempel på hvordan pasientopplæring kan gjøres.

  Og nå kommer denne utgivelsen for leger, meg bekjent den første innføring i svimmelhet på norsk. Den er støttet av Haukeland universitetssykehus og Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

  Mye har skjedd når det gjelder kunnskap om og behandling av svimmelhet de siste 20 år. Den vanligste form for vertigo, godartet stillingssvimmelhet, har fått sin forklaring og ikke minst sin effektive behandling. At migrene er en svært vanlig årsak til residiverende vertigo, er også kunnskap av ny dato. Endelig er sjeldne nye årsaker til vertigo identifisert, eksempelvis dehiscens av fremre buegang.

  Derfor er denne utgivelsen svært velkommen – den dekker klinikernes behov for en kort og konsis innføring. Språket er presist og godt, boken er svært lesverdig til tross for sparsom, nesten litt gjerrig layout.

  Disposisjonen er som i lærebøker flest, med basiskunnskaper, klinisk undersøkelse og generelle kliniske prinsipper, fulgt av en presis og strukturert gjennomgang av de 20 viktigste «svimmelhetsdiagnoser». Goplen har altså fått plass til mer enn steinsopp, kantareller og giftkremler.

  Den er skrevet som en praktisk kokebok i håndtering av pasienter med vertigo. Derfor savner jeg et par sider med et program for vestibulær egentrening. Det ville gjort den enda nyttigere på klinikerens skrivebord.

  Annen kritikk her blir bare pirk: Cerebrovaskulær årsak til sentralnervøs svimmelhet er ikke nødvendigvis lokalisert til cerebellum, også hjernestammeinfarkter kan forårsake vertigo og være vanskelig å oppdage ved standard bildediagnostikk. «Vestibulær paroksysmi» er en omdiskutert diagnose, men kunne nok fortjent en kort omtale. Men hovedinntrykket er at Goplen har klart å presse inn alt en kliniker trenger vite om svimmelhet i et lite og hendig format.

  Hvem bør lese dette? Alle allmennleger! Også leger under utdanning i øre-nese-hals-sykdommer eller nevrologi vil ha nytte av den. Etter å ha spandert et par timer gleder du deg til neste pasient med svimmelhet!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media