Konsist og bra om aktuell behandling av psoriasis

Cato Mørk Om forfatteren
Artikkel

Yawalker, N

Management of psoriasis

195 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 154

ISBN 978-3-8055-9151-5

Psoriasisbehandling kan være utfordrende og tidkrevende, og etterlevelsen er ofte dårlig. Flere pasienter ønsker mer aggressiv systemisk behandling. De siste årene har det vært økende vekt på komorbiditet og biologisk behandling av pasienter med psoriasis. Dette har gitt en oppgradering av sykdomsstatusen. Psoriasis er ikke lenger «bare» en hudsykdom, den oppfattes i dag som en systemsykdom der andre organsystemer enn huden kan være påvirket. Den kroniske inflammasjonen, sammen med mange uheldige livsstilsfaktorer (overvekt, tobakk, lite fysisk aktivitet), fremmer utvikling av aterosklerose. Vi får en god beskrivelse av hvordan dette får implikasjoner for hvordan vi behandler psoriasis og følgesykdommene. Mer enn noen gang er det nødvendig med en individuell og holistisk terapeutisk tilnærming.

Management of psoriasis inngår i en serie som omhandler «current problems in dermatology». Den gir en oppdatering i psoriasistyper og evaluering av alvorlighetsgrad, lokal og systemisk behandling, lysbehandling, behandling av barn og behandling av psoriasis på steder som erfaringsmessig byr på problemer (negler, hodebunn og intertriginøse områder). Biologisk behandling med etanercept, infliximab og adalimumab får spesielt grundig omtale. Disse immunmodulerende legemidlene intervenerer mer spesifikt i patofysiologien ved psoriasis og gir rask og vedvarende inflammasjonskontroll, med stor bedring av livskvalitet og forhåpentligvis også redusert forekomst av komorbiditet. Denne helsegevinsten må veies opp mot langtidsrisiko og kostnader. Kapitlet om monitorering av alefaceptbehandling er irrelevant for norske leger, og omtalen av behandling med efalizumab burde tas bort, da preparatet er fjernet fra markedet etter påvisning av alvorlige nevrologiske bivirkninger.

Det hele avsluttes med et spennende kapittel om fremtidsperspektiver i psoriasisbehandlingen. Her gjennomgås terapier som kan påvirke de to viktigste angrepspunktene i psoriasisbehandlingen: keratinocyttene og immunsystemet. Lovende terapeutiske strategier kan være psoriasisgener som påvirker psoriasisfenotype, interferens med signalsystemer som påvirker inflammasjonsprosessen, inhibisjon av aktiverte T-celler, blokkering av proinflammatoriske cytokiner, hemmet leukocyttmoblisering og antiangiogenese.

Management of psoriasis gir en kortfattet oppdatering av aktuell psoriasisbehandling. Den kan anbefales til alle leger som direkte eller indirekte er involvert i behandling av pasienter med denne sykdommen. Ledende internasjonale eksperter på området har bidratt med ti velskrevne kapitler, og boken er godt redigert. Det er imidlertid verdt å merke seg at den er utgitt med støtte fra legemiddelfirmaer som er tungt involvert i biologiske legemidler.

Anbefalte artikler