NOKLUS' hederspris

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 114.

Riktig bilde til saken om NOKLUS’ hederspris i Nytt om navn nr. 1/2010, s 114, er dette:

Geir Thue. Foto Steinar Holmeset

Anbefalte artikler