Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Natvig ridder av 1. klasse

Jacob B. Natvig. Foto Thea Tønnessen, Rikshospitalet

Professor Jacob Birger Natvig (f. 1934) er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen medisinsk forskning. I begrunnelsen er det særlig lagt vekt på hans innsats for norsk medisinsk forskning og for bedring av medisinske forhold i utviklingsland.

– Det er en stor ære og glede å ha fått jobbe med dette fagfeltet, og jeg føler meg svært beæret over å motta denne ordenen, sa Natvig ved overrekkelsen, ifølge Rikshospitalet.

Natvig avla medisinsk embetseksamen i 1959 og ble godkjent spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin i 1970. Han var overlege ved Rikshospitalets institutt for generell og revmatologisk immunologi fra 1967–77, og professor samme sted fra 1986. I perioden 1978–86 var han direktør for Rikshospitalet. Han har også jobbet ved blant annet Gades institutt og Broegelmanns forskningslaboratorium, Rockefeller University i USA og Karolinska Institutet i Sverige. Han har hatt en rekke verv, blant annet som generalsekretær i International Union of Immunological Societies og visepresident og president i International Council of Scientific Union. Natvig har flere æresutnevnelser, som Fellow of Royal College of Pathologists og æresmedlemskap i flere internasjonale revmatologiforeninger. I 1972 mottok han Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere. Han har publisert over 350 artikler og skrevet lærebok i medisinsk immunlogi.

Gilbert hedret i nord

Mads Gilbert. Foto Universitetssykehuset Nord-Norge

Leserne av avisene Nordlys og iTromsø har kåret Mads Gilbert til henholdsvis «Årets nordlending» og «Årets tromsøværing». Gilbert får utmerkelsene for sitt medisinske og informative arbeid i Gaza. Fra Nordlys’ lesere fikk han over 40 % av stemmene.

– Jeg setter utrolig stor pris på dette, og jeg mottar denne prisen med stor respekt. At jeg blir utnevnt, tror jeg vitner om at nordlendingene er solidariske og opprørske og ønsker en som taler vanlige folks sak. Derfor ønsker jeg å dele denne prisen med alle de solidariske sjelene i landsdelen og med de palestinske helsearbeiderne i Gaza – de virkelige heltene, sier Gilbert til avisen.

Også avstemningen blant avisen iTromsøs lesere vant Gilbert overlegent. Han sier han tolker deres valg som en støtte til opprør mot urett, en støtte til solidaritet og til kampen mot rasering av velferdssamfunnet.

Gilbert er kåret til årets nordlending en gang tidligere, i 2000, da for innsatsen med å sikre trygghet for pasienter også i distriktene når ulykken er ute.

Anbefalte artikler