()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner over 50 år har tre ganger så høy sannsynlighet for å bli behandlet for et brudd i lange rørknokler som menn i samme alder. Det viser en ny norsk studie.

  Brudd i de lange rørknoklene (overarm, underarm, lår og legg) står for mesteparten av all bruddbehandling. Mange av bruddene kan behandles konservativt med eller uten gips utenfor sykehus. Omtrent en tredel av bruddene trenger behandling i regional eller generell anestesi i sykehus. Type brudd og alders- og kjønnsfordeling i denne gruppen er ikke tidligere undersøkt prospektivt i en definert befolkning.

  I Bruddregisteret i Stavanger registreres alle brudd som er behandlet i sykehus. Hvert brudd blir klassifisert og registrert med flere variabler. I studieperioden 2004–07 ble 4 890 brudd registrert (1). Total bruddforekomst per 100 000 per år var 406 (95 % KI 395–417).

  For barn opptil ca. 11 års alder var det bare mindre kjønnsforskjeller. I tenårene var det en ekstra høy forekomst av brudd hos gutter, mens hos jentene ble forekomsten betydelig redusert. I alderen 20–45 år var det ca. dobbelt så stor forekomst av brudd i den mannlige befolkningen. Etter 50 års alder økte forekomsten av brudd hos kvinner mye mer enn hos menn. Det var tre ganger så høy bruddforekomst blant kvinner over 50 år som hos menn.

  Brudd i øvre femurende var spesielt relatert til høy alder, og forekomsten av disse bruddene økte med økende alder hos begge kjønn. Kvinnenes økte forekomst startet imidlertid i en yngre alder, omtrent ti år før mennene. Brudd i de fleste andre knokkelsegmenter økte med alderen blant kvinner. Hos mennene derimot så man denne økningen kun for hoftebrudd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media