Les mer om ...

Artikkel

Troponinanalyser tolkes ulikt

Troponinanalyser hos pasienter med akutte brystsmerter tolkes ulikt. Dette går frem av en spørreskjemaundersøkelse ved 62 norske sykehus. En pasient med brystsmerter og en viss troponinverdi kan få diagnosen akutt hjerteinfarkt ved ett sykehus og ustabil angina pectoris ved et annet. Dette gjør rapportering av sykdomsforekomst usikker. Nye og mer sensitive troponinanalyser skjerper kravene til legens kliniske vurderingsevne.

Troponinanalyser skjerper krav til klinisk skjønn

Bruk av troponinmålinger i norske sykehus

Melding om pasientskader

Har leger og annet helsepersonell grunn til å frykte sanksjoner fra tilsynsmyndighetene hvis de melder fra om pasientskader? Av over 9 000 slike meldinger til Helsetilsynet i fylkene i 2002–07 førte 443 til tilsynssak, hvorav 19 førte til administrative reaksjoner mot helsepersonell. De fleste sanksjoner gjaldt leger.

Tilsynsmyndighetens bruk av sanksjoner ved melding om pasientskader

Fosterliv, fødsel og schizofreni

Komplikasjoner under svangerskap og fødsel kan ha sammenheng med utvikling av schizofreni i senere ungdomstid og voksen alder. Årsaksmekanismene er ukjente. Både maternell infeksjon, prenatal feilernæring og asfyksi under fødsel kan ha betydning. Dyreforsøk tyder på at hypoksi og maternell inflammasjon påvirker forsterets nevronale utvikling.

Øker komplikasjoner under svangerskap og fødsel risikoen for schizofreni?

TNF-α-hemmere mot inflammatorisk tarmsykdom

Tumornekrosefaktor-α er et viktig proinflammatorisk cytokin ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Antistoffer mot TNF-α brukes stadig oftere i behandlingen av disse tilstandene. Legemidlene har svært god effekt hos mange og tolereres bra, men effekten avtar over tid. Risikoen ved langtidsbruk er ikke avklart. Indikasjonen bør derfor fortsatt være streng.

Bruk av TNF-α-antistoff ved inflammatorisk tarmsykdom

Malaria blant aper og mennesker

De fleste dødsfall av malaria er forårsaket av Plasmodium falciparum. Tre andre plasmodiumarter gir vanligvis mindre alvorlig sykdom. En plasmodiumart som infiserer aper, Plasmodium knowlesi, er nylig påvist som årsak til malaria blant mennesker på øya Borneo. Febertoppene kommer med 24 timers mellomrom, og de mikroskopiske funn kan i tidlig fase forveksles med P malariae. Risikoen for å pådra seg malaria for turister i området er lav.

En femte plasmodiumart som kan gi malaria

Anbefalte artikler