Pasientinformasjon – strukturert og illustrert

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ferri, FF.

  Ferri’s Netter patient advisor 2010–2011

  1 032 s, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2009. Pris USD 100

  ISBN 978-1-4160-6037-6

  Dette er et omfattende oppslagsverk som tar sikte på å gi summarisk, strukturert informasjon til pasienter om en lang, lang rekke sykdommer og tilstander. Alle kapitlene er bygd opp på samme velkjente måte, med to sider fordelt på definisjon, årsaker, symptomer, diagnostikk og behandling. Kapitlene inneholder også en lenke til ytterligere informasjon på nettet, via pasientforeninger eller spesialistforeninger.

  Alle kapitlene er grundig og glimrende illustrert med velkjent Nettersk pedagogikk, og illustrasjonene fremstår uten tvil som det beste ved boken. Faglig sett er det stor bredde, og alle de mest aktuelle temaene innenfor de vanligste norske spesialitetene er tatt med. Derimot savnes et kapittel om prosedyrer, som det også naturlig vil være et stort behov for informasjon om. Andre aktuelle tillegg kunne være kostråd, slanketips, røykeavvenningstips osv.

  Det er lett å se for seg at det kan være marked for en slik bok i USA, der behovet for dokumentasjon av avlevert informasjon blir stadig større. Isolert sett er det vanskelig å tenke seg boken brukt alene. Imidlertid inneholder den en tilgangskode til et nettsted der pasientinformasjonen både kan justeres noe til den enkelte pasient, påføres legens kontaktinfo, og skrives ut (1). Dette gjør selvsagt hele forskjellen, og øker brukervennligheten dramatisk – i USA.

  I Norge er det vanskeligere å se den helt store nytten av denne boken. Rett nok er det mange av våre yngre pasienter med gode ferdigheter i engelsk, men mange av de samme pasientene er også godt skodd til å finne tilsvarende informasjon på Internett. I tillegg til språkforskjellen er det også forskjeller på klinisk praksis i USA og Norge som gjør i alle fall noen av kapitlene uegnet for norske pasienter.

  Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL er trolig det nærmeste man kommer et tilsvarende produkt i Norge (2). Denne boken er allerede tilgjengelig på mange av våre norske legekontorer, og er nok bedre tilpasset norsk virkelighet. Mitt råd er at Ferris bok i alle fall kjøpes av redaksjonen i NEL med tanke på fremtidige forbedringer av pasientinformasjonsdelen av deres eget produkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media