Les mer om ...

Artikkel

Darwin, kreft og kosthold

Genene våre er selektert for å replikere seg selv, ikke for å gi oss et langt liv med god helse, påpeker en kreftforsker. Hvordan kan Darwins evolusjonsteori kombineres med kunnskap om kreftbiologi? Er kreftgåten egentlig uløselig? Andre mener at kostholdet vårt bør endres slik at det er mer i samsvar med vår evolusjonære bakgrunn.

I år feires Charles Darwin. Hans teori om artenes opprinnelse har hatt enorm innflytelse på vitenskap, medisin og samfunn. Flere bøker knyttet til evolusjonsteorien anmeldes.

Darwin og utviklingstanken

Myndighetenes ernæringsråd bør revideres

Den vakre Kiwa hirsuta – skalldyrenes dronning

Dogmebryteren

Grundig og gammeldags om evolusjon

Kosthold og evolusjon

Molekylær lymfomdiagnostikk

Maligne lymfomer er en heterogen sykdomsgruppe, der diagnosen tradisjonelt har vært basert på histopatologiske funn, supplert med blant annet immunfenotyping og kliniske opplysninger. Molekylær diagnostikk av lymfomer med bruk av DNA-mikromatriseanalyser gir bedre diagnostisk presisjon og åpner for nye behandlingsmetoder.

Molekylær diagnostikk av maligne lymfomer

Perifer karsykdom

Generell aterosklerose kan komme til uttrykk som carotisstenose, som ligger bak svært mange tilfeller av embolisk hjerneslag. Carotisstenose kan påvises ved ultralydundersøkelse av halskar. Ved stenoser med mer enn 50 % reduksjon av karets diameter bør carotisendarterektomi vurderes.

 Rekonstruktiv dyp venekirurgi kan være aktuelt hos pasienter med kronisk venøst leggsår. Venefysiologisk utredning er nødvendig for å vurdere indikasjon for slik operasjon.

Får karsyke god nok behandling?

Carotisstenose – utredning og behandling

Kirurgi ved kronisk venøs insuffisiens

Interaksjoner med metadon og buprenorfin

Både metadon og buprenorfin benyttes ved legemiddelassistert rehabilitering av rusmiddelavhengige. Disse midlene kan medføre farmakologisk interaksjon med andre legemidler, blant annet antidepressiver, antipsykotika og antiepileptika. Interaksjonsfaren er generelt størst ved bruk av metadon.

Interaksjoner med metadon og buprenorfin

Helsetjenester i Tanzania

Norge støtter arbeidet med å bedre svangerskapsomsorgen i Tanzania, men det er tvilsomt om FNs tusenårsmål om en kraftig reduksjon i dødeligheten for barn og mødre kan nås. Mange kvinner føder hjemme istedenfor i institusjon, og dødsfall i forbindelse med abort utgjør en betydelig andel av mødredødeligheten.

Tusenårsmål 5 – reduksjon av mødredødelighet

Norsk støtte til helsesektoren i Tanzania

Anbefalte artikler