Les mer om ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Darwin, kreft og kosthold

  Darwin, kreft og kosthold

  Genene våre er selektert for å replikere seg selv, ikke for å gi oss et langt liv med god helse, påpeker en kreftforsker. Hvordan kan Darwins evolusjonsteori kombineres med kunnskap om kreftbiologi? Er kreftgåten egentlig uløselig? Andre mener at kostholdet vårt bør endres slik at det er mer i samsvar med vår evolusjonære bakgrunn.

  I år feires Charles Darwin. Hans teori om artenes opprinnelse har hatt enorm innflytelse på vitenskap, medisin og samfunn. Flere bøker knyttet til evolusjonsteorien anmeldes.

  Darwin og utviklingstanken

  Myndighetenes ernæringsråd bør revideres

  Den vakre Kiwa hirsuta – skalldyrenes dronning

  Dogmebryteren

  Grundig og gammeldags om evolusjon

  Kosthold og evolusjon

  Molekylær lymfomdiagnostikk

  Molekylær lymfomdiagnostikk

  Maligne lymfomer er en heterogen sykdomsgruppe, der diagnosen tradisjonelt har vært basert på histopatologiske funn, supplert med blant annet immunfenotyping og kliniske opplysninger. Molekylær diagnostikk av lymfomer med bruk av DNA-mikromatriseanalyser gir bedre diagnostisk presisjon og åpner for nye behandlingsmetoder.

  Molekylær diagnostikk av maligne lymfomer

  Perifer karsykdom

  Perifer karsykdom

  Generell aterosklerose kan komme til uttrykk som carotisstenose, som ligger bak svært mange tilfeller av embolisk hjerneslag. Carotisstenose kan påvises ved ultralydundersøkelse av halskar. Ved stenoser med mer enn 50 % reduksjon av karets diameter bør carotisendarterektomi vurderes.

   Rekonstruktiv dyp venekirurgi kan være aktuelt hos pasienter med kronisk venøst leggsår. Venefysiologisk utredning er nødvendig for å vurdere indikasjon for slik operasjon.

  Får karsyke god nok behandling?

  Carotisstenose – utredning og behandling

  Kirurgi ved kronisk venøs insuffisiens

  Interaksjoner med metadon og buprenorfin

  Interaksjoner med metadon og buprenorfin

  Både metadon og buprenorfin benyttes ved legemiddelassistert rehabilitering av rusmiddelavhengige. Disse midlene kan medføre farmakologisk interaksjon med andre legemidler, blant annet antidepressiver, antipsykotika og antiepileptika. Interaksjonsfaren er generelt størst ved bruk av metadon.

  Interaksjoner med metadon og buprenorfin

  Helsetjenester i Tanzania

  Helsetjenester i Tanzania

  Norge støtter arbeidet med å bedre svangerskapsomsorgen i Tanzania, men det er tvilsomt om FNs tusenårsmål om en kraftig reduksjon i dødeligheten for barn og mødre kan nås. Mange kvinner føder hjemme istedenfor i institusjon, og dødsfall i forbindelse med abort utgjør en betydelig andel av mødredødeligheten.

  Tusenårsmål 5 – reduksjon av mødredødelighet

  Norsk støtte til helsesektoren i Tanzania

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media