Les mer om ...

Artikkel

Stent eller åpen karkirurgi?

Endovaskulær behandling er i økende grad blitt tatt i bruk ved både carotisstenose, abdominal aortaaneurisme og perifer aterosklerose i underekstremitetene. Hvor stor er komplikasjonsrisikoen og hvordan er langtidsresultatene sammenliknet med åpen kirurgi? Ved venøs insuffisiens i underekstremitetene er kompresjon med elastiske strømper den beste profylakse mot utvikling av leggsår.

Åpen kirurgi og endovaskulær behandling av carotisstenose

Abdominale aortaaneurismer – endovaskulær og åpen kirurgi

Kirurgisk behandling av aterosklerose i underekstremitetene

Venøs insuffisiens i underekstremitetene

Trombolyse ved hjerneinfarkt

Hver dag får 40 nordmenn hjerneslag. Intravenøs trombolytisk behandling gitt innen tre timer etter symptomstart reduserer risikoen for å dø eller å bli pleietrengende. Behandlingen gir få komplikasjoner og bør tilbys flere pasienter. Kunnskapen om trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt hos barn er fortsatt begrenset.

Raskere trombolytisk behandling ved hjerneslag?

Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Trombolytisk behandling ved arterielt hjerneinfarkt hos barn

Planteøstrogener

Planteøstrogener er kjemiske stoffer fra planter, blant annet soya og rødkløver, som likner østrogener i struktur. De kan både stimulere og hemme østrogenreseptorer. Det er usikkert om slike tilskudd har noen virkning mot overgangsplager hos kvinner, og langtidseffekter er ukjente.

Planteøstrogener og overgangsplager hos kvinner

Autoimmun hemolytisk anemi

Pasienter med autoimmun hemolytisk anemi må utredes med tanke på undergruppe og assosiert eller tilgrunnliggende sykdom. Sykdomsklassifiseringen har store terapeutiske konsekvenser. Kortikosteroider, splenektomi og rituximab er aktuelle behandlingsalternativer.

Autoimmun hemolytisk anemi

FNs tusenårsmål for helse

I 2002 vedtok FN åtte mål for verdens fattigdomsbekjempelse innen 2015. Tre av disse tusenårsmålene er relatert til helse, nemlig redusert mødredødelighet, redusert barnedødelighet og økt innsats mot hiv, malaria og andre sykdommer. Dødeligheten for barn under fem år har gått ned med om lag en firedel siden 1990, men målet om en dødelighetsreduksjon på minst to tredeler innen 2015 vil ikke kunne nås.

Global fattigdomsbekjempelse

FNs tusenårsmål

Barn som dør – er tusenårsmålet innen rekkevidde?

Nyfødtdødelighet – nøkkel til redusert barnedødelighet

Anbefalte artikler