Ultralyd 101

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ødegaard, S

  Gilja, OH

  Matre, K.

  Innføring i abdominal ultrasonografi

  160 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 388

  ISBN 978-82-450-0727-5

  Denne boken gledet jeg meg til å lese, og etterpå var jeg mer enn fornøyd. Den gir en oversiktlig, velskrevet, passe grundig og inspirerende innføring i gastrointestinal ultralyd fra en gruppe som på ulikt vis har spredt det samme glade budskap i utallige fora de siste årene. Utgivelsen er et naturlig og etterlengtet ledd i dette arbeidet.

  Oppbygningen er som forventet: En introduksjon om de fysiske prinsippene og begrepsdefinisjoner, et avsnitt om generell undersøkelsessystematikk, deretter en grundigere gjennomgang av undersøkelsen av de ulike abdominalorganene.

  Mer avanserte modaliteter, inkludert motilitetsundersøkelser, kontrastundersøkelser og endoskopisk ultralyd, er også med, men uten å få mer plass enn det fortjener i en utgivelse for denne målgruppen.

  Som forfatterne selv skriver er Innføring i abdominal ultralyd egnet for både nybegynnere og dem som har noe mer erfaring med ultralydundersøkelser av abdomen. I tillegg egner den seg altså som stimulerende appetittvekker for dem som har ment at ultralyd er viktigere enn den plassen det har fått i egen praksis. Det finnes en rekke mer omfattende lærebøker for dem som vil videre, men denne vil trolig få flere til å komme i gang.

  Det er lite å utsette på denne utgivelsen. Den fortjener tilsvarende vid utbredelse i Norge, som et glimrende supplement til de øvrige utdanningstilbudene som etter hvert finnes innen gastrointestinal ultralyd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media