Positiv til økte tobakksavgifter

Gorm Hoel Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er positiv til at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å øke avgiftene på tobakksvarer med 5 % i 2010.

Arne Refsum. Foto Lise B. Johannessen

Legeforeningen har lenge arbeidet for å øke avgiftene på tobakksvarer.

– Lite kan sammenliknes med sigarettrøyking når det gjelder å utsette seg for helseskade. Legeforeningen har derfor aktivt støttet tiltak som har bidratt til at antall dagligrøykere i befolkningen synker. Det tobakksforebyggende arbeidet må imidlertid videreføres, blant annet på grunn av økende bruk av snus, sier Arne Laudal Refsum, visepresident i Legeforeningen.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke avgiftene på alle tobakksvarer med 5 %, blant annet for å begrense de helsemessige problemene som tobakk forårsaker.

– Avgiftsøkning er et av de mest effektive virkemidler for å redusere bruk av tobakksvarer, spesielt når det gjelder ungdom. I dag er avgiftene på snus langt lavere enn for sigaretter. Legeforeningen mener det er rimelig å øke prisen på snus slik at den blir tilnærmet den samme som for sigaretter, sier Refsum.

Det er forbudt å selge tobakk til personer under 18 år, men undersøkelser har vist at forbudet ofte ikke overholdes. Tiltak for bedre å kontrollere overholdelse av forbudet er viktig. Legeforeningen støtter videre forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer som ble vedtatt i Stortinget våren 2009.

Anbefalte artikler