Legeforeningen i mediene

Artikkel

Bosted avgjør trygdeavslag

Risikoen for å få avslag på trygdepenger fra Nav varierer kraftig med hvor man bor i landet. Legeforeningen frykter på bakgrunn av denne praksisen at Nav forskjellsbehandler pasientene. – Dette er overraskende tall, for vi møter disse menneskene igjen etter avslaget, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen. – Pasientene som har fått avslag på rehabiliteringspenger er i en fortvilt situasjon, og de blir ikke mer i stand til å arbeide på grunn av avslaget, sier han til NRK.

NRK Nyheter 5.10. 2009

Kommunen bør hjelpe unge fastleger

Lege Ivar Halvorsen mener kommunen bør legge forholdene bedre til rette for å få flere fastleger. – Stavanger trenger å bli bedre på å legge forholdene til rette for at unge leger skal ønske å bli fastleger, sier Ivar Halvorsen.

Rogalands Avis 12.10. 2009

Legene er klare i sin tale. Ta vaksinen – det kan bety færre dødsfall

Følgende oppslag om svineinfluensavaksinen der Legeforeningen har uttalt seg, er et av en rekke oppslag som de siste ukene har preget mediebildet. Torunn Janbu, Legeforeningens president, mener det er helt avgjørende at flest mulig tar vaksinen. – Det er viktig at mange nok tar vaksinen. Desto flere av oss som er vaksinert, desto tryggere blir det for svakere og utsatte grupper, sa hun til Dagbladet 13. oktober. Men hun understreket at det selvsagt er frivillig å ta den. Med en stor vaksinasjonsdekning mener Janbu at færre i risikogruppen blir utsatt for smitte, noe som igjen kan bety færre dødsfall som en følge av svineinfluensaen Lederen i Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund, vil selv ta vaksinen og understreker at foreningen slutter seg til myndighetenes råd.

Dagbladet 13.10. 2009

Innvandrerleger mangler pasienter

Seks av ti leger med innvandrerbakgrunn mangler pasienter. – Basert på fordommer, mener Trond Egil Hansen, leder av Allmennlegeforeningen. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at fastleger med innvandrerbakgrunn har problemer med å fylle opp pasientlistene sine. Nesten seks av ti fastleger med innvandrerbakgrunn har ledige plasser på listene sine, mens i underkant tre av ti leger med norsk opphav har det samme. – Det er nok mange som er litt skeptiske overfor utenlandske leger, men det går fort over når de blir kjent med oss, forteller Li Cui, opprinnelig fra Kina, men som studerte medisin i Oslo. I dag jobber han som fastlege ved Åsane legekontor og har fullt opp med pasienter hver dag.

NRK Hordaland 16.10. 2009

Sykehusunderskudd

Legeforeningen mener sykehussatsingen fra de rødgrønne er for svak til å rydde opp  i økonomien og behandle flere pasienter. Arne Refsum ble intervjuet om dette i Dagsrevyen fredag 16. oktober.

NRK Dagsrevyen 16.10. 2009

Anbefalte artikler