Opplæring i hjerte-lunge-redning i sykehus

Conrad Bjørshol Om forfatteren
Artikkel

Nesten alle sykehusansatte kan lære hjerte-lunge-redning med minimal tidsbruk og uten bruk av instruktør. Det viser en studie fra Stavanger.

Gjengitt med tillatelse fra Laerdal Medical AS

Plutselig uventet hjertestans er en dramatisk hendelse som krever umiddelbar varsling og oppstart av basal hjerte-lunge-redning. Om lag hver tredje hjertestans skjer i sykehus. Norsk Resuscitasjonsråd har som mål at alt sykehuspersonell skal kunne gjenkjenne en hjertestans, alarmere og starte hjerte-lunge-redning innen ett minutt.

Ved Stavanger universitetssykehus ønsker man at alle skal lære eller repetere basal hjerte-lunge-redning. Derfor mottok alle ansatte en personlig opplæringsdukke og fikk se en 24-minutters opplæringsfilm på DVD. Filmen ble vist til grupper på 50 ansatte om gangen hver halvtime, og man kunne utføre hjerte-lunge-redning på dukken samtidig. Det var også mulig å øve seg i egen avdeling eller hjemme. Opplæringen tok ca. 30 minutter per ansatt.

I en ny artikkel viser vi at opplæringen førte til en dobling av antall gode brystkompresjoner målt seks måneder etter opplæringen sammenliknet med utførelsen før opplæringen (1). Det var imidlertid ingen signifikant endring i antall gode munn-til-munn-innblåsinger. Selvopplevd mestring av hjerte-lunge-redning økte fra 3,1 til 3,8 på en skala fra 1 til 5. 95 % av de ansatte deltok i opplæringen.

Anbefalte artikler