Er medikamentutsondrende stenter trygge?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

I to store studier har man forsøkt å avklare om det er trygt å bruke koronare stenter som utskiller medikamenter.

Metallstenter har de siste 20 årene vært i bruk for behandling av koronararteriesykdom. En nyere type stenter inneholder et antiproliferativt medikament, noe som reduserer risikoen for restenose, men som også kan gi økt blødningsfare.

Resultatene fra to nye studier tyder imidlertid på at behandling med medikamentutsondrende stenter er like trygt som vanlige metallstenter (1, 2). Den første undersøkelsen var basert på et svensk pasientregister og inkluderte alle som fikk slik behandling i perioden 2003–06 (1). Dødeligheten og forekomsten av nye hjerteinfarkt var den samme for begge typer behandling, mens pasienter som hadde fått medikamentutsondrende stenter hadde signifikant lavere forekomst av restenose enn pasienter med metallstenter. Dette gjaldt særlig for alvorlige stenoser. Den andre studien var et randomisert forsøk som inkluderte 3 000 pasienter med akutt hjerteinfarkt (2). Også her var dødeligheten den samme i begge grupper, mens de med metallstenter oftere hadde behov for revaskularisering.

– Spørsmålet om hvilken type stent som gir best langtidsresultat, er likevel ikke avklart, sier overlege Kaare Harald Bønaa ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Den svenske studien er en ikke-randomisert registerstudie. Slike gir vanligvis ikke beslutningsgrunnlag for valg mellom to behandlinger. Den andre studien var randomisert, men oppfølgingstiden er foreløpig kort og den mangler statistisk styrke til å påvise moderate, men klinisk relevante forskjeller. En pågående stor norsk undersøkelse vil forhåpentligvis kunne besvare dette spørsmålet.

Anbefalte artikler