Behandling av søvnløshet over Internett

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kognitiv terapi har dokumentert effekt ved søvnproblemer. Et Internett-basert program kan være et godt alternativ til individuell behandling.

  Søvnforstyrrelser, og særlig insomni, er svært utbredt hos voksne. En amerikansk gruppe som er blant verdens ledende innen søvnforskning har testet ut effekten av nettbasert kognitiv terapi ved søvnløshet (1). Programmet består av de viktigste komponentene innen søvnterapi, inkludert stimuluskontroll, søvnrestriksjon og søvnhygiene, og deles i seks ulike komponenter. Kurset er bygd opp slik at deltakeren bruker 45–60 minutter på å lære seg en slik komponent for så å øve på denne i én uke før han eller hun går videre.

  Blant 45 personer som sto på venteliste for behandling ble 22 plukket ut til å prøve programmet, mens resten utgjorde kontrollgruppen. Alle hadde hatt alvorlige søvnproblemer i minst ti år. Endring i søvn ble målt ved hjelp av spørreskjema og søvndagbok. Resultatene viste at det nettbaserte kurset ga betydelig og signifikant bedring av søvnen både rett etter at kurset var avsluttet og seks måneder senere.

  – Dette er svært gode resultater, selv om det er en svakhet at kontrollgruppen ikke fikk noen form for placebobehandling, sier professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen. – Behandlingen som følges er i tråd med det som anbefales ved insomni.

  Kurset er finansiert av The National Institute of Mental Health i USA. Foreløpig har programmet kun vært tilgjengelig for deltakere i studien, men ifølge nettsiden (2) skal det etter hvert åpnes for alle.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media