Les mer om ...

Artikkel

Aortaaneurismer

Diagnosen abdominalt aortaaneurisme er vanskelig å stille klinisk og erkjennes ofte først ved ruptur, en livstruende tilstand. Menn over 60 år som røyker er mest utsatt. Ikke-rumperte aneurismer kan påvises ved ultralydundersøkelse eller CT, der en diameter på mer enn 5,5 cm eller rask vekst regnes som indikasjon for operasjon. I de siste årene er endovaskulære teknikker blitt tatt i bruk i økende grad. Moderne karkirurgi er tema for flere artikler i dette nummer av Tidsskriftet.

Tiden for sektortenkning er over

Risikofaktorer for abdominalt aortaaneurisme

Norsk karkirurgi i «karkirurgiens år»

En pasient med aortastenose og redusert venstre ventrikkel-funksjon

Epidemiologi, utredning og behandlingsindikasjon ved aortaaneurisme

Torakoabdominale aortaaneurismer – åpen kirurgi og endovaskulær behandling

Et bløthjertet rivjern

Prestisjetung kongress for karkirurger

Hjemmerespirator

Pasienter med kroniske pustevansker kan ha stor nytte av respirator i eget hjem. Dette gjelder særlig dem med kronisk obstruktiv lungesykdom, adipositas eller nevrologisk sykdom. Bruken av hjemmerespirator varierer imidlertid mye mellom de fire helseregionene. Masketilkobling er vanligere enn tilkobling til trakeostomi.

Den problematiske forskjellen

Prevalens av hjemmerespiratorbehandling i Norge

Bedre tester ved Lyme-borreliose?

Borrelia-bakterien overføres ved flåttbitt og kan forårsake kronisk sykdom. Bakterien har egenskaper som gjør at den har mange muligheter til å unnslippe vertens forsvarsmekanismer. Dagens diagnostiske tester er ikke alltid treffsikre. Finnes det bedre tester som norske leger bør ta i bruk?

Borrelia burgdorferi – en unik bakterie

Laboratoriediagnostikk av Lyme-borreliose

Borrelia – serologiske undersøkelser til nytte og besvær

Omega-3 forebygger hjertesykdom

Det er dokumentert at omega-3-fettsyrer har forebyggende effekt mot hjertesykdom, men det er usikkert om slike fettsyrer forebygger arytmier og plutselig hjertedød. De fleste av oss oppnår tilstrekkelige nivåer av omega-3-fettsyrer ved riktig kosthold. Om enkelte grupper har behov for tilskudd og eventuelt i hvilken dose, er fortsatt ikke avklart.

Bruk av omega-3-fettsyrer i forebygging av hjertesykdom

Fortellinger om kreft

Noen kreftpasienter og deres pårørende skriver ned sine erfaringer om kreftsykdom og helsevesen og utgir dem i bokform. Slike patografier kan være nyttige for leger for å bli kjent med hvordan pasienter og pårørende kan tolke sin egen situasjon og sitt møte med helsevesenet.

Beretninger om kreft – møtet med helsetjenesten

Anbefalte artikler