Nyttig om borreliainfeksjoner

Unn Ljøstad Om forfatteren
Artikkel

Lipsker, D

Jaulhac, B

Lyme borreliosis

Biological and clinical aspects. 212 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 215

ISBN 978-3-8055-9114-0

Lyme-borreliose er forbundet med mye usikkerhet, og det er derfor stort behov for samlet aktuell kunnskap om denne tilstanden. Lipsker & Jaulhacs nye utgivelse kommer i en dermatologiserie, men målgruppen er alle er som er involvert i diagnostikk og behandling av pasienter med borreliose – ikke bare hudleger.

Første del består av oversiktskapitler om epidemiologi, kliniske manifestasjoner, diagnostikk og behandling. Det er også et kapittel om andre flåttbårne sykdommer. Europeiske eksperter har skrevet disse oversiktskapitlene, og vi får grundig og detaljert innføring i de ulike temaene. Både kliniske og biologiske aspekter dekkes på en fin måte. Systematikken er fin, layouten tiltalende og illustrasjonene informative, men en oppsummering i slutten av hvert kapittel savnes.

I siste del drøftes aktuelle spørsmål. De er relevante og pirrer nysgjerrigheten. Hva gjør man med et flåttbitt? Når skal man bestille Western blot, og hvordan skal svaret tolkes? Er serologiske kontrollprøver nyttig ved kutan borreliose? Hvordan behandle flåttbitt og borreliose hos gravide? Hva gjør man med persisterende plager etter adekvat antibiotikabehandlet borreliose? Når er spinalpunksjon indisert ved Lyme-sykdom? Lyme borreliosis gir gode og veldokumenterte svar på disse spørsmålene, men i noen tilfeller kunne det kommet klarere frem hva som er kontroversielt, og hvorfor.

Referanselisten er lang og relevant, men de nyeste publikasjonene mangler naturlig nok.

Alt i alt er dette en svært nyttig utgivelse for den som vil skaffe seg en oversikt over den mystiske sykdommen Lyme-borreliose. Den anbefales for både allmennpraktikere og spesialister.

Anbefalte artikler