Håndbok om årsaker til og mestring av stress

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wilkinson, G.

  Forstå stress

  156 s, ill. Oslo: Exlibriz, 2008. Pris NOK 99

  ISBN 987-82-8173-049-6

  Denne utgivelsen er myntet på dem som føler seg stresset og vil forstå mekanismene bak slik at de kan gjøre noe med det. I forordet heter det at fordi så mange legekonsultasjoner dreier seg om stressrelaterte plager, er det behov for en håndbok. Denne er ikke spesielt skrevet for og heller ikke spesielt egnet for helsepersonell.

  Den er lettlest og foreligger i lommeformat med solid plastomslag, noe som gjør den egnet til hyppig bruk. Illustrasjonene er på tegneserienivå, men treffende og gode. Forstå stress, som er en oversettelse av en engelsk håndbok, er en av flere i en serie om helsespørsmål fra Familielegen. Forfatteren er psykiater.

  Det er kapitler om årsaker til og takling av stress, balanse mellom stress og mestring, beskyttelse mot stress, selvhjelp, få hjelp og «falske venner» (god betegnelse på alkohol, røyk, stoff og piller som stressdempere). Dessuten er det en liste med nyttige adresser.

  Forfatteren poengterer betydningen av bevisstgjøring av ulike komponenter av stressopplevelsen for å få til bedre løsninger. Inspirert av oppmerksomhetstrening og kognitiv forståelse gir han mange gode råd om hvordan man bedrer evnen til å takle stress, dog av og til såpass forenklet at man kan glemme at det dreier seg om problemstillinger som kan være meget komplekse og vanskelige å håndtere for folk. Man kan lese at graden av stress hos en person ses best av de nærstående. Lytt derfor til dem om du vil få korrigert din egen stressfølelse. Stress i ulike livsfaser diskuteres. Forfatteren hevder at alle meditasjonsteknikker «handler om konsentrasjon», men dette er feil. Sentralt i flere slike teknikker er nettopp en holdning preget av ikke-konsentrasjon.

  Her er intet nytt, men vi får en grei gjennomgang av temaet i et lettlest språk og i en god form.

  Allmennlege Michael de Vibe har vært konsulent, men han er ikke professor, slik det står på forsiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media