Godt om overgangsalder

Inger Øverlie Om forfatteren
Artikkel

Soares, C

Warren, M

The menopausal transition

Interface between psychiatry and gynecology. 149 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 64

ISBN 978-3-8055-9101-0

The menopausal transition inngår i serien Key issues in mental health og omhandler samspillet mellom hormoner, helse og atferd gjennom kvinnens livssyklus, især konsentrert om overgangsalderen. Temaer om hva som venter i den perioden når det gjelder seksualitet, sosiokulturelle endringer og stress som utløsende faktor for depresjon, blir grundig omtalt og diskutert. Fysiologien bak termoregulering og årsaken til hetetokter blir beskrevet, for å øke forståelsen av vasomotoriske plager.

Teksten er basert på resultater fra en rekke epidemiologiske studier, bl.a. WHI-studien (Women’s Health Initiative) og NHS-studien (Nurses’ Health Study), og studier om kvinners seksualitet, men også på kliniske erfaringer fra en rekke gynekologer og psykiatere.

Det er interessant at det nå kommer en etterlengtet utgivelse om psykiske plager hos kvinner i overgangsalderen. Nyere epidemiologiske studier viser at det er sammenheng mellom perimenopause og depresjon. Jo lenger perimenopausen varer, desto større er risikoen for utvikling av depresjon. Risikoen øker ytterligere dersom man også har vasomotoriske plager. Insidensen av psykiske plager hos kvinner i overgangsalderen er økt, det samme gjelder insidensen av psykoser og schizofreni.

17-β-østradiol modulerer serotonin- og noradrenalinnevrotransmittere, en prosess som kan tenkes å utløse depressive symptomer og/eller angstsymptomer hos biologisk predisponerte i perioden hvor kjønnshormonnivåene fluktuerer, som i overgangsalderen. Det er vist at østrogensubstitusjonsbehandling og SSRI/SNRI-behandling er effektivt i håndteringen av depresjon og vasomotoriske plager hos symptomatiske kvinner i overgangsalderen. Det er derfor tankevekkende at disse i langt mindre grad enn friske kvinner får tilbud om hormonsubstitusjonsbehandling. De ville hatt god effekt av slik behandling, ettersom 17-β-østradiol har liknende effekt som nevrotransmittere.

I et interessant kapittel, Psychotic disorders and menopause: the untold story, vises det til at 17-β-østradiol har en beskyttende effekt når det gjelder sent debuterende schizofreni. Intervensjon med østrogen har vært kjent siden 1940-årene, og østrogensubstitusjonsbehandling har vært forsøkt med god effekt ved postpartumpsykoser.

I siste kapittel, Hormone therapies and menopause: where do we stand in the post-WHI era?, tar forfatterne et oppgjør med WHI-studien og den usikkerheten som ble skapt i kjølvannet av de publiserte resultatene som vi nå kjenner så godt. Bruken av hormonsubstitusjonsbehandling er drastisk redusert – dette rammer især dem som ville ha hatt nytte av en slik behandling.

The menopausal transition inneholder mange interessante og informative kapitler. Det er en nyttig utgivelse både for gynekologer, psykiatere og allmennleger, særlig informasjonen om viktigheten av å ta kvinner med nedstemthet/depresjon på alvor og raskt starte behandling med bl.a. østrogen. Det er en kortfattet utgivelse med mange interessante referanser. Den er egnet som innføring i et kontroversielt tema, men også som referanse for lesere med vidt forskjellige interessefelter når det gjelder gynekologi og psykiatri. Den kan absolutt anbefales.

Anbefalte artikler