Rolf Kirschner ny leder av FaMe

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Rolf Kirschner, Norsk gynekologisk forening, er valgt til ny leder av FaMe-gruppen med Gisle Roksund, Norsk forening for allmennmedisin, som ny nestleder.

Rolf Kirschner er ny leder av FaMe. Foto Lisbet T. Kongsvik

FaMe-gruppen ble etablert for å bedre det faglige beslutningsgrunnlaget i Legeforeningen. Den er et kontakt- og samarbeidsforum for faglige spørsmål som går på tvers av spesialitetene. Gruppen representerer alle de fagmedisinske foreningene og spesialforeningene i landsstyret, også de som ikke er valgt inn. Landsrådsdelegatene fra de fagmedisinske foreningene (FaMe) møttes i begynnelsen av september for å velge leder og nestleder.

Avtroppende leder Jannicke Mellin-Olsen har vært pådriver for de fagmedisinske foreningenes saker i Legeforeningen, og har ledet gruppen siden den ble etablert. Hun orienterte om hva FaMe hadde oppnådd disse årene, og trakk bl.a. frem at det har skjedd en enorm forandring til det bedre når det gjelder å trekke den faglige søylen inn i Legeforeningens daglige arbeid. Hun viste også til de store endringene i helsevesenet, og betydningen av å utvikle og opprettholde kompetanse. – Særlig er dette sårbart ved funksjonsforedling. Her må Legeforeningen hele tiden passe på, ellers kan det gå helt galt, sa hun.

Mellin-Olsen understreket at mye er oppnådd de siste årene. – Men vi har oppnådd mest når vi har klart å stå sammen, sa hun, og avsluttet med å si at man i tiden fremover må arbeide enda mer med å strukturere arbeidet i FaMe.

Da Mellin-Olsen ble takket av, ble det understreket hvilken stor innsats hun har gjort for å bringe frem de fagmedisinske foreningenes interesser i Legeforeningens organisasjon.

Mange av møtedeltakerne mente at det er skjedd mye etter at de fagmedisinske foreningene ble etablert. Flere uttrykte også ønske om sterkere samarbeid mellom foreningene. Legeforeningens sekretariat ble oppfordret til igjen å arrangere en fagmedisinsk konferanse for alle fagmedisinske foreninger for å styrke fellesskapet og diskutere saker av felles interesse. Flere ga også uttrykk for at det er særlig viktig å innlemme de tallmessig små fagmedisinske foreningene i dette arbeidet.

Rolf Kirschner understreket at han er opptatt av hvordan et sterkere faglig internasjonalt engasjement, særlig mot Europa, kan utvikles.

Anbefalte artikler