Ingen effekt av citalopram hos barn med autisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn med autisme har ofte en repetitiv atferd som virker forstyrrende. Men behandling med citalopram er ikke virksomt.

  Citalopram, en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI), brukes noen ganger hos personer med autismespektrumforstyrrelser, som omfatter infantil autisme, Aspergers syndrom og andre former for autisme. Hensikten er å redusere intensiteten av uttalt og forstyrrende repetitiv atferd. Tidligere undersøkelser har vist positiv effekt hos voksne med autisme, men gode, placebokontrollerte studier med barn har manglet.

  Nå er en slik undersøkelse gjennomført ved seks spesialistsentre i USA (1). 149 barn og ungdommer i alderen 5–17 år deltok. Halvparten fikk citalopram, dosert etter alder og vekt, i 12 uker. Resten fikk placebo.

  Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene, verken når det gjaldt global bedring eller intensitet av repetitiv atferd. Derimot hadde barna som fikk aktivt medikament, signifikant flere bivirkninger i form av aggresjon, uro og søvnforstyrrelser.

  – Uttalt repetitiv atferd kan være svært problematisk både for pasienten og de pårørende, sier overlege Pål Zeiner ved Klinikk for psykisk helse, barn og ungdom, Oslo universitetssykehus, Ullevål. – Selv om det er sjelden at medikamentell behandling vurderes på denne indikasjonen, er det veldig bra at det nå er gjort en kontrollert studie med barn og ungdom. Studien viser at citalopram ikke ser ut til å være virksom behandling for denne type atferdsavvik i denne aldersgruppen, sier Zeiner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media