Les mer om ...

Artikkel

Søvnforstyrrelser

Døgnrytmen påvirkes primært av lyseksponering, og forstyrrelser i døgnrytmen kan behandles med lys og melatonin på riktig tidspunkt. Uønskede opplevelser og fenomener under søvn, såkalt parasomni, forekommer oftest hos unge. Eksempler er søvngjengeri, mareritt, søvnparalyse og ufullstendig oppvåkning med forvirring. Behandling er sjelden aktuelt. Rastløse bein kan også medføre søvnvansker.

Døgnrytmeforstyrrelser

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser

Parasomnier

Når beina lever sitt eget liv

Å få en forklaring

Samhandling lege og apotek

Farmasøyter finner flere feil ved resepter enn de melder fra om, leger ønsker tilbakemelding om uklarheter ved resepter, og dokumenteringen av reseptfeil varierer mye. Dette kommer frem i en fokusgruppeundersøkelse blant allmennleger, apotekfarmasøyter og legesekretærer. Bedre kommunikasjon mellom leger og farmasøyter og praktiske retningslinjer for samhandling må til for å sikre optimal medikamentell behandling.

Samhandling mellom fastlege og apotek

Samhandling mellom allmennleger og apotek ved korreksjon av resepter

Larver mot sår

Fluelarver kan brukes i behandlingen av kroniske sår. Larvene oppløser nekrotisk vev, dreper bakterier og fremmer sårtilhelingen. Larvers evne til å forhindre sårinfeksjoner ble beskrevet av militærleger på 1800-tallet. Med økende forekomst av kroniske sår og antibiotikaresistens er det blitt fornyet interesse for larveterapi. Større kontrollerte studier mangler, og behandlingen er foreløpig ikke tatt i bruk i Norge.

Levende organismer i moderne medisinsk behandling

Larveterapi i sårbehandling

Koronarsykdom hos kvinner

Symptomer, klinisk presentasjon, diagnostiske tester og behandling ved koronarsykdom hos kvinner skiller seg fra koronarsykdom hos menn. Kvinner rammes gjerne senere i livet og har mer varierte og uspesifikke symptomer enn menn. Tradisjonelle ikke-invasive undersøkelser har lavere diagnostisk treffsikkerhet enn hos menn.

Er et kvinneliv mindre verdt enn en manns?

Symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner

Medisinske mirakler i Lourdes

Den franske byen Lourdes nær Pyreneene har i over 150 år vært kjent for sine medisinske mirakler. Påstander om helbredelse etter å ha besøkt stedet må alltid vurderes av en særegen medisinsk forening før den katolske kirken kan fastslå at et mirakel har funnet sted. 67 mirakler er anerkjent, den siste i 1985. Kan eksepsjonelle sykdomsforløp ha noen betydning for klinisk og vitenskapelig virksomhet?

Militærlege beskyldt for å forfalske data

Anbefalte artikler