Les mer om ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Søvn – til glede og besvær

  Søvn – til glede og besvær

  En god natts søvn kan gjøre underverker. Dessverre er det mange som sliter med å få sove nok og godt nok. Søvnlidelser fører til tretthet, søvnighet, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger og kan ha alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, som trafikk- og arbeidsulykker. I dette og de to neste numrene av Tidsskriftet presenteres en temaserie om søvn.

  I Morfei armer

  Søvnens mysterier

  Basale søvnmekanismer

  Respirasjonsforstyrrelser under søvn

  Insomni

  Taxi Driver – filmatisk portrett av den søvnløse

  Referanseverk om søvnforstyrrelser

  Ikke den beste søvnmedisinen

  I seng med seg!

  Antihypertensiver og blodglukosenivå

  Antihypertensiver og blodglukosenivå

  Hypertensjonsbehandling med diuretika og betablokkere kan gi forhøyet blodsukkernivå. Gir dette økt risiko for kardiovaskulære hendelser? Og kan man bruke slike medikamenter ved diabetes?

  Effekter av antihypertensiver på glukosemetabolisme og kardiovaskulære hendelser

  Legemidler til barn og eldre

  Legemidler til barn og eldre

  Legemiddelbehandling av barn og eldre kan være utfordrende. Barn er heterogene når det gjelder modning og utvikling. Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon er vanlig. Hos eldre kan nedsatt organfunksjon, polyfarmasi og multimorbiditet påvirke effekten av et legemiddel. Hvordan kan man bedre kvalitetssikre behandlingen i disse aldersgruppene?

  Legemiddelhåndtering hos barn og eldre

  Farmakoterapi i sykehjem

  Klinisk farmasøyt i tverrfaglig gruppe på barneavdeling

  Ny EU-lov – en bedring for norske barn?

  Saksøkt, men syk

  Saksøkt, men syk

  Hva er gyldig fravær fra rettssalen? Og hvem bestemmer det? Etter dagens lovgivning er det domstolen som avgjør om den saksøkte er syk nok til å utebli. Sykmelding i seg selv er ikke tilstrekkelig. Hvis fraværet regnes som ugyldig, kan saken bli avgjort med fraværsdom. Det vil si at saksøkers versjon av saken legges til grunn for avgjørelsen.

  For syk til å møte i retten?

  Mer enn en halsbetennelse

  Mer enn en halsbetennelse

  I noen tilfeller kan halsinfeksjon føre til alvorlige komplikasjoner. I spalten Noe å lære av kan du lese om en ung kvinne med tonsilitt som ble innlagt i sykehus pga. økende slapphet, høy feber og tiltakende icterus. I forløpet viste røntgen thorax to avrundede lesjoner i høyre lunge.

  Fra tonsillitt til koksitt

  En undervurdert halsbakterie

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media