Les mer om ...

Artikkel

Søvn – til glede og besvær

En god natts søvn kan gjøre underverker. Dessverre er det mange som sliter med å få sove nok og godt nok. Søvnlidelser fører til tretthet, søvnighet, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger og kan ha alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, som trafikk- og arbeidsulykker. I dette og de to neste numrene av Tidsskriftet presenteres en temaserie om søvn.

I Morfei armer

Søvnens mysterier

Basale søvnmekanismer

Respirasjonsforstyrrelser under søvn

Insomni

Taxi Driver – filmatisk portrett av den søvnløse

Referanseverk om søvnforstyrrelser

Ikke den beste søvnmedisinen

I seng med seg!

Antihypertensiver og blodglukosenivå

Hypertensjonsbehandling med diuretika og betablokkere kan gi forhøyet blodsukkernivå. Gir dette økt risiko for kardiovaskulære hendelser? Og kan man bruke slike medikamenter ved diabetes?

Effekter av antihypertensiver på glukosemetabolisme og kardiovaskulære hendelser

Legemidler til barn og eldre

Legemiddelbehandling av barn og eldre kan være utfordrende. Barn er heterogene når det gjelder modning og utvikling. Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon er vanlig. Hos eldre kan nedsatt organfunksjon, polyfarmasi og multimorbiditet påvirke effekten av et legemiddel. Hvordan kan man bedre kvalitetssikre behandlingen i disse aldersgruppene?

Legemiddelhåndtering hos barn og eldre

Farmakoterapi i sykehjem

Klinisk farmasøyt i tverrfaglig gruppe på barneavdeling

Ny EU-lov – en bedring for norske barn?

Saksøkt, men syk

Hva er gyldig fravær fra rettssalen? Og hvem bestemmer det? Etter dagens lovgivning er det domstolen som avgjør om den saksøkte er syk nok til å utebli. Sykmelding i seg selv er ikke tilstrekkelig. Hvis fraværet regnes som ugyldig, kan saken bli avgjort med fraværsdom. Det vil si at saksøkers versjon av saken legges til grunn for avgjørelsen.

For syk til å møte i retten?

Mer enn en halsbetennelse

I noen tilfeller kan halsinfeksjon føre til alvorlige komplikasjoner. I spalten Noe å lære av kan du lese om en ung kvinne med tonsilitt som ble innlagt i sykehus pga. økende slapphet, høy feber og tiltakende icterus. I forløpet viste røntgen thorax to avrundede lesjoner i høyre lunge.

Fra tonsillitt til koksitt

En undervurdert halsbakterie

Anbefalte artikler