Nyttig oppslagsverk om nevroradiologi

Per Hj. Nakstad Om forfatteren
Artikkel

Abul-Kasim, K

Neuroradiologi

1 086 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 1 153

ISBN 978-91-44-05183-3

Dette oppslagsverket i nevroradiologi har radiologer som hovedmålgruppe, spesielt nevroradiologer. Hensikten har også vært å lage et verk som nevrokirurger, nevrologer, øre-nese-hals-leger, øyeleger, ortopeder og endokrinologer kan ha nytte av. Forfatterne har åpenbart ment at boken skal ligge lett tilgjengelig i det daglige arbeidet. Innbindingen har ikke stive permer, men virker likevel robust til tross for sine nesten 1 100 sider.

Boken er skrevet på lett forståelig svensk og bygd opp med svært oversiktlige kapitler om diagnostikk av sykdommer i hjernen, hode/hals og rygg. I hvert kapittel er diagnosene satt opp alfabetisk; for eksempel begynner kapitlet om hjerne med abscess og slutter med Wallersk degenerasjon. For hver sykdomsdiagnose er det en rekke utmerkede bildeeksempler fra MR, CT, angiografi etc. I mange tilfeller er det interessante eksempler på avanserte metoder, som funksjonell MR. For hver sykdom er det egne avsnitt for etiologi, alder, kjønn, lokalisasjon, klinisk praksis og radiologiske funn samt differensialdiagnoser.

Etter de tre hovedkapitlene om hjerne, hode/hals og rygg kommer det to kapitler om nevroencyklopedi og differensialdiagnoser basert på radiologisk utseende. Disse følges så av et anatomikapittel relatert til CT- og MR-bilder, og ikke minst inntegning av nervebaner og funksjonelt senter i MR-bilder.

Indekskapitlet er på både svensk og engelsk og er i likhet med søkeordregisteret med på å heve denne boken til et usedvanlig nyttig oppslagsverk.

Oppbygningen er gjennomført systematisk og innholdet forbløffende fullstendig. Hver eneste diagnose fremstilles med klar og oversiktlig tekst, og bildene er usedvanlig tydelige. Nevroencyklopdiavsnittet er meget vellykket, og jeg kan ikke huske å ha sett en bok med så klar didaktisk linje innenfor mitt fag. Det ville overraske meg om ikke denne ganske snart også kommer i engelsk utgave.

Verket bør ligge ved hver arbeidsstasjon der nevroradiologiske bilder beskrives eller demonstreres. En rekke klinikere i nevrofagene for øvrig kan lette arbeidsdagen og øke sin innsikt i bildediagnostikken ved å bruke boken i sitt arbeid.

Anbefalte artikler