Skreddersøm og standardisering

Miriam Kvanvik Om forfatteren
Artikkel

Alle pasienter som kommer til spesialisthelsetjenesten må møtes individuelt med kvalitet og breddekompetanse i tidlig utredning og diagnostikk.

Det fremgår av Legeforeningens statusrapport Gode pasientmøter – veien til en bedre spesialisthelsetjeneste. Pasientene som kommer til spesialisthelsetjenesten har et variert sykdomsbilde og ulikt hjelpebehov. Når pasientens situasjon er avklart, kan videre behov for utredning og behandling sammenfalle med behovet til andre pasienter. Etablering av standardiserte behandlingskjeder (pasientforløp) vil føre til bedre kvalitet og kontinuitet i behandlingsforløpet. Det vil også fremme pasientsikkerheten og bedre pasienttilfredsheten. De standardiserte behandlingskjedene for ulike sykdoms- og skadetilfeller må være faglig funderte og tilpasset lokale forhold, og de må omfatte begge forvaltningsnivåene. Det er svært viktig at legene bruker sitt medisinsk faglige skjønn til kontinuerlig å vurdere om pasienten har andre behov enn de som ligger i den etablerte behandlingskjeden.

Anbefalte artikler