Ønsker røykfrie sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi ønsker helseministerens forslag om en lovendring for å gjøre alle helseinstitusjoner røykfrie velkommen, sier Torunn Janbu.

  – Legeforeningen gjennomførte allerede i 2003 kampanjen Røykfrie sykehus i samarbeid med Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet med midler fra Helsedirektoratet. Kampanjen hadde som mål å få sykehusansatte til å være røykfrie i arbeidstiden innen 1.1.2004. Tillitsvalgte i organisasjonene, verneombud og bedriftshelsetjenesten var involvert i kampanjen. Det ble laget informasjonsmateriell med råd om røykeslutt og forslag til aktiviteter som ble sendt alle sykehus. Flere av sykehusene tilbød også gratis røykeavenningskurs og andre tiltak for ansatte. Over 90% av landets sykehus ble erklært røykfrie og mottok en røykfripris bestående av et innrammet diplom underskrevet av daværende helseminister, sier Janbu.

  – Vi forstår at ordningen med røykfrihet i arbeidstiden på sykehusene med årene kan ha sklidd ut og synes derfor det er fint at helseministeren nå griper fatt i dette. Ansatte i helsevesenet på alle nivåer er rolleforbilder for andre, det gir derfor dårlig signaleffekt at ansatte ved et sykehus røyker. Pasienter og pårørende vil kunne få inntrykk av at røyking ikke kan være så skadelig som det er. I tillegg er mange pasienter plaget av røyklukt fra de ansatte, sier legepresidenten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media