Feil i rapport om budsjettvekst

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi beklager at vi har gjort en feil i vår rapport om ressursbruk i spesialisthelsetjenesten, sier administrerende direktør i Econ Pöyry, Eirik Wærness.

  Rapporten som ble levert i juni 2009, er skrevet på oppdrag fra Legeforeningen. Econ opplyser at de ved en feil ikke tok hensyn til tilleggsbevilgninger i 2008 til dekning av blant annet økte pensjonskostnader. – Dette medfører at tallmaterialet som vi presenterte for Legeforeningen er 4,1 milliarder kroner for lavt, sier Wærness.

  – Vi beklager dette, og det er svært kjedelig for oss at denne situasjonen er oppstått, sier Wærness.

  I den opprinnelige rapporten ble det vist til at økningen i bevilgningene fra 2002 til 2008 var om lag 33 milliarder kroner. Det riktige tallet skal være om lag 37 milliarder kroner.

  Et hovedformål med rapporten var å avdekke hvor mye bevilgningene hadde økt i perioden 2002 til 2008 utover midler som dekker lønns- og prisstigning, økte pensjonskostnader og nye oppgaver som de regionale helseforetakene er pålagt. Når det tas hensyn til ekstrabevilgninger gitt til de regionale helseforetakene i løpet av 2008, anslås denne økningen til 7,5–9,5 milliarder kroner.

  – Legeforeningen og Overlegeforeningen bestilte i fellesskap en rapport for å få belyst økonomiske forhold av svært komplisert natur. Vi har internt i vår organisasjon mange dyktige økonomer, men nettopp for å få utredet dette, valgte vi å gå til et eksternt anerkjent fagmiljø, sier generalsekretær Geir Riise. – Det er derfor med beklagelse vi nå er gjort oppmerksomme på denne feilen. Vi har benyttet tallmaterialet som grunnlag for debatten med politikerne på landsstyremøtet og vi har hatt flere medieinnslag om tallene. Det var av den grunn påkrevet at Econ kontaktet alle miljøer som har benyttet materialet og at de varslet om at det er en feil i den første rapporten og at en ny, revidert korrekt versjon, nå ligger på Econs Internettsider: www.econ.no, sier Riise.

  Econ har varslet alle miljøer som har mottatt rapporten om denne feilen (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media