Behov for kvalifisert bemanning i sykehjemmene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Syke eldre må få den hjelpen de har krav på, sier sentralstyremedlem i Legeforeningen og sykehjemslege gjennom flere år, Trond Egil Hansen.

  Trond Egil Hansen mener det bør tilføres tilstrekkelig fastlegeressurser til kommunene. Foto Ellen Juul Andersen
  Trond Egil Hansen mener det bør tilføres tilstrekkelig fastlegeressurser til kommunene. Foto Ellen Juul Andersen

  Legeforeningen støtter Sykepleierforbundet som i august uttalte i mediene at de eldre som har størst behov for hjelp er de som får minst hjelp. Uttalelsen var basert på stikkprøver utført av analysebyrået Econ som viser at bemanningen ved flere norske sykehjem er dramatisk lavere enn planlagt. Sykepleiere utgjør bare 24% av den totale bemanningen på hverdager og bare 15% i helgene. I helgen utgjør andelen ufaglærte hele 48% av den totale bemanningen viser undersøkelsen.

  – For at sykehjemsbeboerne skal få den medisinske hjelpen de trenger er det vesentlig at det tilføres tilstrekkelig fastlegeressurser til kommunene slik at det er mulig å styrke legebemanningen i sykehjem. Det har vært en viss økning i legebemanningen de siste årene, men denne er ikke proporsjonal med økning i antall eldre pleietrengende noe som er bekymringsfullt, sier Hansen.

  – Legeforeningen har gjennom mange år arbeidet for opprustning av sykehjemstilbudet både i kvalitet og i omfang. For at det skal være forsvarlig kvalitet og trygghet for pasientene i sykehjem døgnet rundt, må det innføres nasjonale standarder for minimumsbemanning på sykehjem, denne standarden må bidra til at sykehjemmene tilføres flere og mer utdannet personell, sier Hansen, og viser til Legeforeningens statusrapport Når du blir gammel og ingen vil ha deg fra 2001 som er like aktuell i dag (1).

  Legeforeningen har også anbefalt at alders- og sykehjemsmedisin etableres som et formalisert kompetanseområde som påbygning på bl.a. spesialitet i allmennmedisin, indremedisin eller geriatri og muligens nevrologi. Fagutvikling som sikrer god medisinsk behandling til en økende gruppe eldre bør være et satsingsområde innen alle de medisinske spesialitetene, sier Hansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media