Les mer om ...

Artikkel

Læring utenfor lesesalen

Under medisinstudiet brukes mye tid over lærebøkene og på forelesningssalen. Interaktiv læring og ferdighetstrening kan være nyttige supplementer. I dette nummer av Tidsskriftet presenteres den norske e-læringsressursen JournalWiki hvor man finner nettbasert veiledning i anamneseopptak og klinisk undersøkelse. Du kan også lese om Ferdighetssenteret i Oslo som ble opprettet i 2001. I dag arrangeres det hvert semester 183 kurs med til sammen nesten 1 000 deltakere.

Ferdighetssenteret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Nettbasert veiledning i anamneseopptak og klinisk undersøkelse

Konsekvenser av forskningsjuks

En kjent internasjonal forsker er blitt tatt for omfattende forskningsjuks. Hele 21 artikler om medikamentell profylakse og behandling av postoperative smerter er trukket tilbake pga. feil og juks i datamaterialet. Får dette konsekvenser for klinisk praksis? Og hvilken betydning har jukset for forskning og undervisning?

Forskning, fristelser og fusk

Juks med studier av postoperative smerter

Hjerte for læring og pedagogikk

– Det har jo ikke blitt helt slik mine visjoner og drømmer var, sier Per Brodal om gjennomføringen av studiereformen Oslo96. – Det som kunne vært bedre, er at studentene kunne hatt mer tid til å studere på egen hånd. I portrettintervjuet kan du bli bedre kjent med en av ildsjelene bak «den nye» studiemodellen som har problembasert læring i sentrum.

Romantisk realist

Gjør nedgangstider oss friske eller syke?

Hvilken betydning har finanskrisen for folkehelsen? Øker dødeligheten? Eller blir man friskere? Kanskje drikker og røyker man mindre, sitter mindre i bil og jobber mindre overtid? På lederplass diskuteres disse spørsmålene i lys av eldre og nyere forskning.

Finanskrisens betydning for folkehelsen

For lite global helse i medisinstudiet?

Fra høsten 2008 er Bergens-studenter med valgtermin blitt tilbudt et studieprogram i global helse. Kurset på 30 studiepoeng består av en seks ukers teoretisk del og en praktisk del med hospitering i utlandet. Global helse bør i større grad prioriteres i utdanningen av helsepersonell, mener to av studentene som har gjennomført programmet.

Global helse i medisinstudiet er viktig!

Anbefalte artikler