Les mer om ...

Artikkel

Ungdoms bruk av medikamenter ved smerte

Forbruket av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har økt de siste årene. I en undersøkelse hos 15 – 16-åringer i Drammen oppgir en av fire å ha brukt slike medikamenter daglig til ukentlig den siste måneden. Nær en tredel av ungdommene mente smertestillende medikamenter kunne brukes hver gang de hadde vondt.

Ungdom og dagliglivets smerter

Selvmedisinering med reseptfrie smertestillende legemidler hos 15 – 16-åringer

Holdninger til reseptfrie smertestillende legemidler blant 15 – 16-åringer

Ulik behandling for samme gynekologiske lidelse

Laparoskopisk kirurgi og vaginal hysterektomi har fordeler sammenliknet med laparotomi, blant annet mindre postoperativ smerte og lavere risiko for sårinfeksjoner. Data fra Nasjonalt pasientregister viser at andelen åpne hysterektomier og laparotomier ved ektopisk graviditet og ovariecyster er synkende. Andelen er imidlertid lavere ved store enn ved små avdelinger.

Behandling av benigne gynekologiske tilstander

Kirurgisk behandling av benigne gynekologiske lidelser

Positronemisjonstomografi (PET) ved nevroendokrine svulster

I Norge diagnostiseres om lag 200 nye tilfeller av nevroendokrine svulster årlig. Vanligst er karsinoider i tarmen eller lungene. Konvensjonell PET-undersøkelse har diagnostiske begrensninger. Nye radiofarmaka innebærer at nær 90 % av alle nevroendokrine svulster kan påvises.

Positronemisjonstomografi ved nevroendokrine svulster

Legen og flyktningpasienten

Flyktninger kan ha sammensatte helseplager som psykiske og somatiske følgetilstander etter tortur, tilpasningsvansker og kompliserte tapsopplevelser. Det er ofte behov for et integrert behandlingstilbud. I en spørreundersøkelse blant norske leger har man kartlagt hvordan de vurderer sin kompetanse angående flyktningpasienten.

Legers forhold til flyktningpasienten

Å ha en funksjonshemning eller være funksjonshemmet?

«Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon,» heter det i stortingsmeldingen Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. I språkspalten diskuteres distinksjonen mellom det å ha en funksjonshemning og å være funksjonshemmet.

Funksjonshemmet?

Anbefalte artikler